Nyheter om portalen


Vi har anställt 85 procent av våra medarbetare genom Eures!

CD Publicité Lux är ett Luxemburgbaserat företag som har specialiserat sig på försäljningsevenemang och marknadsföring av nya produkter. Arbetet kan bestå av alltifrån enkla presentationer till att anordna provningar eller provsmakningar för allmänheten. Därför är det viktigt att våra medarbetare är entusiastiska, energiska och utåtriktade så att produkterna säljer bra.

När Dominique Amodeo och Carmen Torres startade CD Publicité Lux 2002 hade de svårt att hitta både lämpliga sökande och sökande som var villiga att jobba två dagar i veckan och ibland på helger och vid försäljningsevenemang, vilket var vad jobbet innebar. De vände sig därför till Eures för att vidga sökningen och leta utomlands. Där fann de många som väldigt gärna ville jobba för dem.

Samarbetet med Eures började när Dominique och Carmen besökte ett lokalt kontor för den offentliga arbetsförmedlingen Pôle Emploi i Frankrike.

Eftersom vi hade svårt att hitta lämpliga sökande uppsökte vi arbetsförmedlingen och där träffade vi Eures-rådgivaren Eric Barthélémy, som än i dag är vår Eures-kontaktperson, säger Dominique. Vi beskrev vår situation för honom, vilka profiler vi var intresserade av och vad vi kunde erbjuda våra anställda. Eric förstod genast vad vi behövde och anordnade en mycket givande informationsdag. Under den dagen fick vi tillfälle att presentera CD Publicité Lux för en grupp intresserade. Eric var där och kunde svara på frågor om rörlighet över landsgränserna för dem som eventuellt ville bo i ett annat land samtidigt som de jobbade för oss i Luxemburg.

Arbetssökande som fortfarande var intresserade efter presentationen ombads skicka sitt cv till Dominique och Carmen, som kunde sätta igång anställningsförfarandena.

Av det stora antal cv:n som kom in efter informationsdagen förstod Carmen och Dominique att det i synnerhet var många i Frankrike som var intresserade av att komma och jobba för dem i Luxemburg.

De varierande arbetstiderna gör att det här jobbet är särskilt förmånligt för personer som behöver flexibilitet, till exempel föräldrar.

Det är många som tycker att det är fördelaktigt att jobba deltid – föräldrar, pensionärer och till och med lantbrukare, säger Dominique. För dem var ett jobb hos CD Publicité väldigt intressant.

Dominique och Carmen var så nöjda med sitt första samarbete med Eures att de beslöt att fortsätta att ha ett tätt samarbete, och idag anordnar Eric rekryteringsmöten alltefter företagets behov. Samarbetet har varit klart fördelaktigt för båda parter.

Vi är mycket glada över samarbetet med Eures, säger Dominique. Det har varit särskilt bra att ha haft samma rådgivare hela tiden, en som följt företagets utveckling. Eric förstår vad vi behöver och vet hur han ska hitta rätt personer för vårt team.

«

Tillbaka