Nyheter om portalen


Kvalitetsbehandling för ung medicinstudent

För att utöka sina kunskaper i allmänmedicin och komplettera sina studier bestämde sig den 23-åriga italienska medicinstudenten Laura Zanisi för att söka efter möjligheter utomlands inom ett annat sjukvårdssystem än det som hon var van vid. Laura hade en gedigen akademisk bakgrund som gjorde att hon tilldelades ett stipendium för att arbeta någon annanstans i Europa under sommaren 2009. Stipendiet från hennes universitet i Pavia täckte kostnader för uppehälle och flyg till det land som hon valt ut.

Lauras professor och samordnare för ERASMUS (det europeiska studentutbytesprogrammet) vid universitetets medicinska fakultet, dr Giovanni Ricevuti, gav henne det kloka rådet att kontakta sin lokala Eures-rådgivare Aurora Scalora. Laura samlade ihop alla handlingar som behövdes, såsom betygsdokumentation från universitetet och referensbrev och vidarebefordrade dem till Aurora Scalora. Vid deras personliga möte fick Laura fullständig information om de möjligheter som fanns: ”Auroras hjälp var mycket betydelsefull eftersom den information som hon gav mig ökade min kunskap om rörligheten inom Europeiska unionen och om levnads- och arbetsvillkoren utomlands.”
Aurora Scalora samarbetar med institutionen för produktivitet, arbete, utbildning och utveckling i provinsen Pavia (http://www.formalavoro.pv.it/) och har nära kontakt med universitetet, särskilt den medicinska fakulteten. Scalora anser att samarbetet med det ansedda universitetet ofta leder till ”mycket intressanta initiativ”; hon har till exempel tidigare deltagit i insatser för att rekrytera unga italienska läkare till Storbritannien och Danmark. ”Jag gillar att hitta nya sätt att skapa rörlighet för unga människor i hela Europa, både genom arbete och studier”, säger hon.

I Lauras fall använde sig Scalora av sin stora erfarenhet för att ordna så att Laura under två veckor fick göra praktik vid River Surgery i Buckhurst Hill i Storbritannien, en klinik med omkring 20 anställda. Scalora kontaktade sin bekant dr Abayomi McEwen, docent vid universitetet i Cambridge, som hjälpte henne att ordna med praktikplatsen och även lät Laura bo hemma hos sig under praktikperioden. Hela processen var mycket enkel och Laura sade att hon verkligen kände sig hemma även i Storbritannien: ”Jag glömmer aldrig dagen när dr McEwen och hennes familj tog mig med för att se Shakespeares En midsommarnattsdröm efter att ha haft picknick i en park i trakten. Jag kände mig alltid mycket välkommen och träffade några mycket trevliga och vänliga människor”.

Dr McEwen utarbetade ett omfattande tidsschema så att Laura fick uppleva så många aspekter som möjligt av en läkares liv i Storbritannien. I detta ingick introduktioner till familjerådgivning, immunisering, behandling av diabetes och astma samt undersökningar inom områdena kardiologi, onkologi och pediatri. Dessutom fick Laura bistå sjuksköterskorna i deras dagliga uppgifter, som bland annat innebar att ta blodtrycket på patienter, samt tillbringade en dag på apoteket, en dag på ett vårdhem och fick observera hur patienter med sällsynta sjukdomar behandlades. Hon fick också gå på en föreläsning vid universitetet i Cambridge tillsammans med andra medicinstudenter.

Laura är redan inne på det femte av sex års studier och har därför tidigare praktisk erfarenhet från Italien. Hennes erfarenhet från Storbritannien var oerhört givande då hon direkt kunde iaktta skillnaderna i de båda ländernas sjukvårdssystem. Även om två veckor kan tyckas som en kort vistelse fick Laura tillräckligt med tid inte bara för att skaffa sig värdefull erfarenhet utan också för att förbättra sin engelska. På det hela taget var Laura mycket nöjd med sin erfarenhet. Kanske berodde det på den otvungenhet med vilken hon hälsades välkommen till River Surgery; kanske var det tack vare Eures-rådgivarens Aurora Scaloras engagemang och entusiasm.

«

Tillbaka