Nyheter om portalen


Eures – sår frön till samarbete

Allskogsservice, som har sitt säte i Skärblacka cirka 200 km söder om Stockholm, är ett svenskt företag som är specialiserat på skogsvård, till exempel plantering av träd och skötsel av skogsmark. Våren och hösten är de huvudsakliga arbetssäsongerna – under våren planteras unga granar och tallar och på hösten kretsar arbetet kring röjning i skogen, trädbeskärning och besprutning av träden för att skydda dem från insekter. Med andra ord kan det bli väldigt mycket att göra på våren och hösten!

Under var och en av de båda säsongerna behöver Allskogsservice en arbetsstyrka på cirka 20 personer, men det har visat sig tämligen svårt att rekrytera intresserad och kvalificerad personal i Sverige. ”Den svenska ungdomen visar svalt intresse för skogsvård”, förklarar Olle Josefsson, en av grundarna av Allskogsservice.

Olle började därför söka efter kvalificerad personal utomlands. I början av 2009 deltog han i en workshop som anordnades av Arbetsförmedlingen och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA). Där hörde han talas om Eures och möjligheten att använda sig av dess tjänster för att rekrytera personal från utlandet.

Olle hade tidigare haft mycket goda erfarenheter av arbetstagare från Litauen, så han beslutade att fylla luckorna i sitt arbetslag med arbetstagare från detta baltland. Efter workshopen kom Olle i kontakt med sin Eures-rådgivare Pirjo Väänänen i Linköping och redogjorde för sitt ärende. Pirjo kontaktade i sin tur sin kollega Loreta Zdaniauskienė, Eures-rådgivare i Tauragė (Litauen) och ordnade så att Olle kunde delta i Eures jobbmässa.

“Jag var faktiskt förvånad över hur snabbt och lätt allting gick efter det att jag kontaktat Pirjo”, minns Olle. “Eures utannonserade de lediga platser jag hade på Allskogsservice på sin webbplats. Loreta hjälpte till att översätta arbetsbeskrivningen till litauiska och bjöd in mig till en jobbmässa i Litauen. När jag kom till jobbmässan hade hon redan på förhand valt ut ett antal meritförteckningar och det enda som återstod att göra var att intervjua de sökande som valts ut. Av 24 sökande anställde jag slutligen nio som skulle arbeta för mig i april”.

Till slut hade Olle en arbetsstyrka på 22 personer för vårsäsongen och delade upp sin personal i tre olika arbetslag. Då hans företag arbetar inom tre olika geografiska områden kan Olle inte befinna sig hos alla arbetslag hela tiden. Han behöver därför välutbildad personal som han kan lita på.

”Allskogsservice är känt för att ha mycket hög standard på sina tjänster. När jag anställer nya personer behöver jag därför försäkra mig om att de redan har goda kunskaper om skogsbruk. Vidare tillhandahåller jag vidareutbildning för all ny personal i början av varje säsong, särskilt om de kommer från utlandet. Skogsvården skiljer sig i vissa avseenden åt mellan olika geografiska områden, vilket man måste ta hänsyn till. I Sverige växer till exempel en del skog på sten, vilket gör det svårare att plantera ungträd än på mjuk mark som den i Baltikum”, förklarar Olle.

Trots en relativt hög andel ny personal var Olle mycket positiv när det gällde årets vårsäsong: “I varje arbetslag blandade jag ny personal med mer erfarna arbetstagare för att vara säker på att de alla lärde av varandra. På det hela taget är jag mycket nöjd med resultatet. Vart och ett av mina arbetslag bestod av omkring fem till tio arbetstagare, vilket gjorde att vi var mycket effektiva. Vidare var stämningen inom lagen fantastisk”.

Under den kommande höstsäsongen räknar Olle med att en stor andel av hans nyanställda arbetstagare kommer tillbaka för att arbeta för honom, även om han vet att vissa av dem kan ha andra åtaganden. “Naturligtvis hoppas vi återse de flesta av dem under hösten. Men även om jag måste anställa ny personal vet jag nu att jag kan räkna med hjälp från Pirjo och Loreta. De har verkligen gjort ett jättebra jobb och jag vill tacka dem och all annan Eures-personal för deras fantastiska stöd”.

«

Tillbaka