Nyheter om portalen


Sylvasst: En snickares målinriktade jakt på arbete utomlands

När den 33-åriga rumänske snickaren Daniel Voinea i mars 2007 för första gången började fundera på att flytta till ett annat land för att bättre kunna försörja sin fru och sina två unga döttrar hade han aldrig trott att det skulle ske genom Eures, en tjänst som han aldrig ens hade hört talas om förut! Daniel kommer från Brezoi, en liten stad i sydvästra Rumänien. Han har arbetat för flera olika rumänska byggföretag i nästan femton år och är specialist inom sitt område. Det var tack vare en god vän, som redan använde portalen, som Daniel först kom i kontakt med Eures. Han blev glatt överraskad över att det fanns så många lediga tjänster i byggbranschen i Frankrike, Finland och Sverige.

Nästa steg var att gå in på närmaste Eures-kontor. Där mötte han Liviu Cochirlea som var rådgivare i länet.
 Daniel visste redan vad han ville ha när han kom, säger Liviu, som hjälpte Daniel att sätta ihop ett engelskspråkigt cv i Europassformat och söka flera tjänster.

Efter bara några dagar kontaktade en svensk arbetsgivare Daniel och erbjöd honom jobb som snickare på sitt byggföretag, L.M. Ericsson. Sverige är ett av få länder som helt har öppnat sin arbetsmarknad för arbetstagare från Bulgarien och Rumänien. Under de första två åren efter de båda ländernas EU-anslutning var bulgariska och rumänska arbetstagares tillträde till andra medlemsstaters arbetsmarknader beroende av ländernas nationella lagstiftning och politik, samt deras bilaterala avtal med Bulgarien och Rumänien (se Information om övergångsregler). Många länder håller dock på att lätta på restriktionerna.

Daniel tackade entusiastiskt ja till Ericssons erbjudande och fick mycket snart ett anställningsavtal och en flygbiljett till Sverige. I juni 2007 flyttade han till Adelsö, en vacker ö mitt i Mälaren, strax utanför Stockholm, där han för närvarande arbetar som snickare.
 Ericsson och hans fru väntade på mig på flygplatsen när jag kom. Jag älskar mitt nya jobb. Jag arbetar och bor tillsammans med fem andra rumäner i ett fint hus mitt i skogen, mycket nära byggföretaget, säger Daniel entusiastiskt. Vår arbetsgivare ordnade med huset och betalar till och med för flygbiljetterna när jag vill åka hem på semester. Lönen är mycket högre än i Rumänien och jag kan försörja min familj ekonomiskt härifrån.

Daniel håller sakta men säkert på att lära sig svenska men har inte tid att gå några språkkurser.
 Jag kommer förmodligen att lära mig svenska på samma sätt som jag lärde mig engelska för många år sedan: genom att se på tv, läsa tidningar och prata med folk, förklarar Daniel. Hittills har det fungerat utan större problem eftersom alla verkar tala engelska flytande här. Jag har redan fått många vänner och jag gillar att åka ut på landet och fiska med dem när jag är ledig.

När det gäller framtiden säger Daniel att han skulle vilja stanna i Sverige ett par år och sedan flytta tillbaka till sitt hemland för att vara med sin familj.
 Nya möjligheter öppnades för mig på grund av Eures. Tack vare det här jobbet kan jag försörja min familj. Liviu, den rumänska Eures-rådgivaren, som hjälpte mig från början till slut kan betrakta sitt uppdrag som fullbordat!

«

Tillbaka