Nyheter om portalen


Leonardo – Yrkesutbildning i Europa

Funderar du på att flytta utomlands men avstår av rädsla för hur du ska klara dig? Språkbarriärer och rädsla för att vara borta från familj och vänner anges som huvudskäl till att inte röra på sig. Men ett annat hinder kan vara brist på särskilda färdigheter och kvalifikationer som krävs för att lyckas på en utländsk arbetsmarknad. Lyckligtvis finns det hjälp – läs vidare så får de reda på hur mycket hjälp du kan få.

1995 lanserade Europeiska unionen programmet Leonardo Da Vinci (Leonardo kort och gott – webbplats finns på engelska, franska och tyska). Leonardo är inriktat på de behov som de har som är engagerade i yrkesutbildning – både de som undervisar och de som utbildar sig – och har som syfte att hjälpa europeiska medborgare att skaffa sig nya färdigheter, kunskaper och kvalifikationer.

Vem har rätt att ansöka?

Om du är ny eller gammal elev på en grundläggande yrkesutbildning, redan är etablerad på arbetsmarknaden (t.ex. akademiker, anställd, egen företagare eller arbetssökande), arbetar med yrkesutbildning eller är en organisation som är aktiv inom yrkesutbildningsområdet då kan Leonardo var något för dig. Programmet finansierar en rad olika projekt, bland annat projekt för rörlighet. Faktum är att minst 60 % av programmets totala medel används för aktiviteter rörande rörlighet. Antalet praktikplatser för rörlighet ökade exempelvis från 36 600 år 2000 till 81 500 år 2006.

Hur länge kan jag vara borta?

Elever som går en grundläggande yrkesutbildning kan bo i en annan EU-medlemsstat 2–39 veckor. Transnationella placeringar på företag eller utbildningsinstitutioner för personer på arbetsmarknaden kan vara i 2–26 veckor. Lärare och utbildare kan bo utomlands i upp till sex veckor för att lära sig av goda exempel i ett annat land.

Hur gör jag för att ansöka?

Om du vill delta i programmet som praktikant (oberoende om du redan har eller inte har arbetat) så måste du göra det genom en organisation i din medlemsstat som fungerar som förmedlare (till exempel ett universitet är en utbildningssammanslutning). Du kan ta reda på vilka organisationer i ditt land som deltar i Leonardoprogrammet genom att titta i listan över Nationella byråer på Europeiska kommissionens webbplats. Dessa byråer kan ge dig information om ansökningsförfarande, vilket ekonomiskt stöd som finns och pågående projekt som kan tjäna som goda exempel för framtida sökanden. Du ska också ta en titt på Vägledning för sökanden (enskilda) där det finns rikligt med användbar information för personer i olika situationer.

Om ni är en organisation som vill skicka personer utomlands för praktik eller som vill ta emot praktikanter kan ni få finansiellt stöd för att täcka kostnader för vissa administrativa uppgifter, förberedelse av deltagare (pedagogisk, kulturell och språklig) samt kostnader för deltagarnas resa och vistelse utomlands. Ta en titt på Vägledning för sökanden (organisationer) som ger råd till alla typer av utsändande eller mottagande organisationer.

“Vi letar särskilt efter företag som är intresserade av att genomföra ett Leonardoprojekt” säger Erna Kerschbaum, ansvarig för rörlighetsprogram inom Leonardo på Österrikes nationella byrå Österreichischer Austauschdienst. ”Utbildningsinstitutioner och utbildningssammanslutningar har blivit vanliga partners, men det återstår att övertyga företagssektorn om de stora fördelarna med Leonardo och dess program.”

«

Tillbaka