Nyheter om portalen


Häst söker skötare

Hästkapplöpningen har alltid varit en viktig del av den irländska kulturen och har i och med uppsvinget för den irländska ekonomin under de senaste åren blivit en mycket attraktiv bransch för investeringar. Detta är mycket goda nyheter för hästkapplöpningssektorn. Den snabbt växande framgången för branschen har dock lett till ett helt nytt problem: att hitta lämpliga anställda till de många nya lediga platserna.

I början fylldes platserna med asiatiska och ukrainska arbetstagare. “Irish Racehorse Trainers Association (IRTA), det irländska förbundet för tränare av kapplöpningshästar, samarbetade ofta med flera asiatiska länder”, säger Tom McEnroe, Eures-rådgivare på Irland som hjälpt hästkapplöpningssektorn att söka efter högkvalificerade anställda. ”Detta berodde på utbildningens höga kvalitet och den stora tillgången på arbetstagare inom sektorn i dessa länder.”

Fördelarna med ett samarbete närmare hemlandet blev dock allt mer tydliga. Man kunde inte bara finna (och erbjuda) utbildning av samma kvalitet inom EU, utan underlättandet av migrationen mellan EU-länder innebar att det blev enklare för medlemmarna i sektorn att övervaka den mycket specialiserade utbildning som krävdes och att utbildningspersonal, anställda och resurser lättare kunde transporteras. I den irländska hästkapplöpningssektorn bestämde man sig därför att söka efter partnerskap genom vilka man kunde dra nytta av de utbildningsresurser som redan fanns över hela EU. Sektorn hänvisades till Irish National Training and Employment Authority (FÁS), den irländska utbildnings- och sysselsättningsmyndigheten, och slutligen till Eures, där McEnroe kom in i bilden. Han hjälpte till att ringa in fem medlemsstater med väletablerade hästkapplöpningssektorer: Polen, Slovakien, Ungern, Österrike och Tjeckien.

Ett försök i Polen var framgångsrikt och ledde till att man hittade några av de arbetstagare som behövdes (såsom hästskötare), men det visade sig fortfarande vara svårt att få tag på de mycket viktiga ryttarna och jockeyerna. Projektets tyngdpunkt flyttades till Tjeckien i maj 2007 och förlades till Slovakien i september samma år.

Rekryterare från Irish Racehorse Trainers Association (IRTA) och Irish Thoroughbred Breeders Association (ITBA), det irländska förbundet för uppfödning av rashästar, gladdes liksom de irländska Eures-rådgivarna åt att upptäcka att det både i Tjeckien och Slovakien finns en vätetablerad struktur för utbildning och träning av lämplig personal för den irländska kapplöpningssektorn. Flera fackskolor och utbildningsinstitut i dessa länder visade också starkt intresse för att samarbeta med Eures i framtiden. Antalet lediga platser vid dessa fackskolor kommer därför att utökas om den irländska kapplöpningssektorn garanterar anställning av arbetskraft. Dessutom planerar fackskolor i Bratislava och Prag att som viktiga attraktionspunkter i sina program ge kurser i engelska och ordna med praktikplatser på Irland för studerande som läser sista året. Vidare kommer Irish Racehorse Trainers Association (IRTA) och Irish Thoroughbred Breeders Association (ITBA) att förse dessa skolor med irländska hästar så att de framtida hästskötarna kan börja träna och vänja sig vid dem innan de beger sig till Irland.

Rekryteringsprojektet för den irländska kapplöpningssektorn kommer snart till Ungern, Österrike och sedan återigen till södra delen av Polen. Det råder dock inga tvivel om att projektets framtida framgång i hög grad kommer att vara beroende av utökat samarbete med skolor, fackskolor och organisationer i ännu fler länder.

«

Tillbaka