Nyheter om portalen


En böhmisk framgångssaga: arbetstagare föregår med skinande exempel

Sjunkande arbetslöshetsnivåer tyder i regel på en ”sund” ekonomi. Färre arbetssökande på arbetsmarknaden gör det dock svårare för företagen att rekrytera. Så var definitivt fallet för Crystalex, den största producenten av hushållsglas i Tjeckien och en av de ledande europeiska tillverkarna i branschen. För att ta itu med detta problem beslutade företaget att inrätta partnerskap med yrkesskolor, införa innovativa IT-tekniker för att dra till sig unga arbetstagare och sist men inte minst använda sig av det omfattande Euresnätverket för att anställa kvalificerade utländska arbetstagare.

Böhmen, det västra området i Tjeckien, har en flera hundra år gammal tradition med världsrenommé av att tillverka kristall- och glasvaror. De anställda var därför stolta över att arbeta åt Crystalex, som grundats i slutet av 1960-talet. Strax efter kommunismens sammanbrott började det dock bli mindre attraktivt att arbeta vid företaget och införandet av den fria marknadsekonomin medförde svår brist på arbetskraft. De effekter som denna period av förändringar haft på området är fortfarande kännbara: “Framstående biltillverkare i Böhmens industristäder erbjuder nu konkurrerande arbetstillfällen som avleder unga människors intresse från glastillverkningen”, varnar Ivana Mišáková, som är Euresrådgivare i Tjeckien.

Det blev ännu mer angeläget att säkerställa tillgången till arbetskraft efter det att företaget byggt upp en helt ny produktionslinje. “Vi hade brist på arbetstagare och bestämde oss för att vända oss till studerande, skolor och arbetsförmedlingar direkt för att bättre marknadsföra vårt företag. De traditionella rekryteringskanalerna visade sig vara ineffektiva”, berättar personalchefen Alena Štemberová.

I detta skede bad företaget också om råd och stöd från lokala Euresrådgivare, som omedelbart vidarebefordrade information till det europeiska nätverket. Eures riktade in sina rekryteringsinsatser på de europeiska regioner där glasfabriker lagts ned och arbetslösheten var hög. Man sökte kontakt med arbetssökande från hela kontinenten på jobbmässor och via Eures webbplats. Detta har resulterat i att det idag finns 24 polska arbetstagare, elva rumäner och nio slovaker som arbetar för Crystalex och flera bulgarer och ukrainare ska anställas inom kort. De har lockats av säkra arbeten i en miljö där de både kan använda sig av traditionella handtillverkningsmetoder och lära sig mer om moderna IT-tekniker för produktion. Automatiserad tillverkning har blivit avgörande för företagets framtida framgång och personer med utbildning inom relevanta områden har därför utmärkta karriärmöjligheter.

God rådgivning och vägledning från Eures har gjort det möjligt att bevara och ge en ny start åt Crystalex, som har sitt säte i ett område som stått i förgrunden för glastillverkningen sedan 1200-talet. Efter att ha funnit rätt personal för att föra företaget framåt rekommenderar Crystalex varmt andra arbetsgivare att följa företagets exempel. “Den brist på arbetskraft som för närvarande råder innebär att de tjeckiska arbetsgivarna måste börja hämta arbetskraft från utlandet. Ju snabbare vi tar itu med denna fråga, desto bättre”, framhåller Alena Štemberová. Under tiden kan personalen vid Crystalex höja sina glas i en skål för ännu 40 år av framgång.

«

Tillbaka