Nyheter om portalen


Luxemburg öppnar sina dörrar för nya medlemsstater

När Pascal Gerard, chef för en byggfirma i Luxemburg, anställde den polske byggnadsarbetaren Malec Slavomir, visste han inte hur lång tid anställningsformaliteterna skulle ta.

Malec kom till Luxemburg för att söka arbete, tittade in på byggplatsen där Pascals team var mitt uppe i arbetet och frågade om det fanns något ledigt jobb. Efter att Malec hade klarat ett praktiskt prov bestämde sig Pascal på stående fot för att anställa honom. Bara en månad tidigare skulle det ha tagit Malec flera månader att ansöka om visum och Pascal hade behövt vänta lika länge, om inte längre, för att få det arbetstillstånd som Malec behövde. Men arbetslagstiftningen i Luxemburg hade just förändrats och det var svårt att tro att den nya “icke-restriktiva” politiken skulle förkorta processen från en obestämd tidsperiod till, som mest, bara två dagar.

Luxemburg hade beslutat att från den 1 november lyfta samtliga kvarvarande arbetsmarknadsrestriktioner för arbetssökande från de länder som blev EU-medlemmar 2004. Numera gäller precis samma tillvägagångssätt för att anställa en invandrare som för att anställa lokal arbetskraft. Majoriteten av de 15 “gamla” medlemsstaterna tillämpade inledningsvis så kallade övergångsregler. Dessa regler innebär att medborgare i de nya medlemsstaterna i Central- och Östeuropa får begränsat tillträde till arbetsmarknaderna i EU-15 under högst sju år. Bestämmelserna ger också möjligheter att avlägsna hindren stegvis. Formeln “2+3+2 år” betyder att de gamla medlemsstaterna måste se över sina restriktioner första gången två år efter utvidgningen 2004, dvs. 2006, och andra gången tre år senare, dvs. 2009. Sista tidpunkt för att avskaffa alla begränsningar infaller ytterligare två år senare, dvs. 2011.

Luxemburg hade inledningsvis infört arbetsmarknadsbegränsningar, men stark ekonomisk tillväxt och brist på kvalificerad arbetskraft gav Luxemburg övertygande skäl att tillåta enskilda arbetstillstånd i en rad branscher, bland annat finans-, IT-, bygg- och jordbrukssektorn. Luxemburgs utrikesminister, Nicolas Schmit, underströk att syftet med beslutet att avlägsna alla hinder som hans regering nyligen hade fattat var att se till att “den fria rörligheten för EU-medborgare inom Schengenområdet åtföljs av fri rörlighet för arbetstagare”. Alla länder som anslöt sig till EU vid utvidgningen 2004 kommer att tillämpa Schengenavtalet, vilket innebär att de från januari 2008 kommer att avskaffa alla systematiska gränskontroller mellan de medverkande länderna.

Bland de 15 ”gamla” medlemsstaterna finns två olika synsätt på frågan om att underlätta tillträdet till deras arbetsmarknader. Allt fler länder, bland annat Belgien, Spanien, Frankrike, Italien och Portugal, har öppnat vissa företagssektorer eller avskaffat restriktioner tidigare än ursprungligen planerat. Besluten syftar till att stimulera den ekonomiska tillväxten eller att lösa en akut brist på arbetskraft. Också Tyskland beslutade nyligen att minska arbetsmarknadsrestriktionerna för ett begränsat antal sektorer och yrken.

Luxemburgs ekonomi kännetecknas av låg arbetslöshet, hög tillväxt, betydande gränsöverskridande rörlighet och långsiktig invandringspolitik. Eures-rådgivare Mario della Schiava förklarar att “många utländska arbetare lockas till Luxemburg på grund av våra goda löner och relativt låga skatter och för att de söker en ny intressant kulturell erfarenhet”. Hela 72,5 procent av de 12 000 nya arbetstillfällen som skapades under det senaste året gick till gränsarbetare som pendlar till Luxemburg varje dag.

Pascal Gerard hjälpte Malec att hitta en bostad samma dag som han undertecknade anställningskontraktet. Dagen därefter registrerade han Malec hos de lokala administrativa myndigheterna. Genom sina goda yrkeskunskaper och baskunskaper i tyska blev Malec snabbt en i teamet. Nu går han en kurs i tyska och överväger starkt att flytta familjen till Luxemburg. Den här historien visar hur utländsk arbetskraft från Central- eller Östeuropa i stor utsträckning välkomnas och behövs för att fylla de tomrum som en åldrande arbetskraft, sjunkande inhemska befolkningstal och en växande ekonomi skapar.

«

Tillbaka