Nyheter om portalen


Europeisk "pensionsrörlighet"

Eures inriktar sig i allmänhet på behoven hos de yrkesverksamma. Men det finns också tillfällen då Eures ger hjälp och rådgivning till medborgare som gått i pension.
Antonio Salazar föddes för 63 år sedan i Almería i södra Spanien, som då var en av Europas fattigaste regioner. Det ekonomiska situationen i detta jordbruksområde var särskilt besvärlig på 50-talet och tvingade många invånare att söka jobb i andra delar av Spanien och även utomlands. Redan som liten fick Antonio börja arbeta på familjens gård, men när han var 16 år beslöt han sig för att gå sin egen väg.

Antonio var en äventyrlig ung man. Han gav sig av norrut till den spansk-franska gränsstaden Portbou. Portbou tillsammans med staden Cerbère på andra sidan gränsen var då en viktig järnvägsknutpunkt. På den tiden hade Spanien och Frankrike olika spårvidder och därför måste gods och passagerare flyttas mellan vagnar och länder. Antonio började efter hand att jobba som godstransportör. Han valde att arbeta på den franska sidan, för där var lönerna vid denna tid trefyra gånger högre än i Spanien. Han arbetade i Frankrike i 17 år, fram till dess att lönerna i Spanien hade kommit ikapp. Då flyttade han tillbaka till Portbou. I Portbou jobbar han än i dag med samma arbetsuppgifter.

Förra året deltog Antonio i ett informationsevenemang för gränsarbetare som Eures gränsöverskridande partnerskap Pyremed/Pirimed hade arrangerat. Sådana informationsmöten anordnas med jämna mellanrum i samarbete med kommunledningarna för att informera rörliga arbetstagare om deras rättigheter. När Eures-rådgivaren Ricard Bellera Kirchhoff fick höra om Antonios yrkesbakgrund förstod han genast att han kunde hjälpa till. I Spanien kan man gå i pension vid 65 års ålder, men i Frankrike redan vid 60. Antonio skulle därmed ha haft rätt till pension från Frankrike de senaste två åren. Detta hade Antonio inte en aning om.

Han var skeptisk till en början, för att trodde inte att det skulle gå att få lön i Spanien samtidigt som han tog emot pension från Frankrike. Men efter uppmuntran och juridisk rådgivning från Eures-rådgivaren Ricard beslöt sig Antonio att göra något åt saken. Fem månader senare kom den första utbetalningen. Dessutom fick han till sin stora överraskning veta att han skulle få tilläggspension när han fyllde 65. Då skulle han få tre pensionsförmåner – två från Frankrike och en från Spanien. Antonio skulle nog ha fått klart för sig vilka rättigheter han hade när han en dag ansökte om pension i Spanien, men då skulle han ha gått miste om tre års utbetalningar från Frankrike.

Antonio och Ricard firade den första utbetalningen med en stor fiskmiddag på en strandrestaurang. Det var en välförtjänt fest efter det mycket lyckade Eures-rådet.


Footnote

Den spansk-franska euroregionen Pyrenéerna Medelhavsområdet, som är erkänd av Europarådet, inrättades 1991 av fem grannregioner för att uppmuntra gränssamarbete. Några år senare beslöt tre av regionerna att inrätta Eures gränsöverskridande partnerskap Pyremed/Pirimed i samma område. Partnerskapet ger hjälp och stöd till personer som vill arbeta eller studera på andra sidan gränsen och bistår samtidigt arbetsgivare som vill rekrytera i andra partnerregioner.

«

Tillbaka