Nyheter om portalen


”Jag talar inte danska” inte längre ett hinder

Den låga arbetslösheten i Danmark (3,3 procent*, vilket vid sidan av Nederländerna är den lägsta i EU) har skapat en akut brist på arbetskraft inom en rad centrala områden. Chaufförer och operatörer av mobila anläggningar är några av de största bristyrkena. Arriva Skandinavien S/A såg möjligheten att söka efter lågkvalificerad arbetskraft utomlands som en smart lösning. Med över 5 000 medarbetare är Arriva ett av de största företagen i sitt slag i Skandinavien och transporterar årligen över en miljard passagerare i Danmark, Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Portugal och Italien. Efter sommaren 2007 började Arriva söka efter över 400 busschaufförer och räknar med att behöva anställa upp till 1 600 chaufförer under de närmaste två åren.
 
Företaget bestämde sig därför för att kontakta EURES Danmark i september, vilket råkade vara bara en vecka innan arbetsförmedlingen skulle ut på informationsbussturné i Polen och Tyskland. Jämfört med i Danmark är arbetslösheten betydligt högre i både Tyskland (6,3 procent) och Polen (9,1 procent). Syftet med turnén – som var en del av Europeiska jobbdagarna 2007 – var att besöka fem städer i varje land och sätta danska yrkesvägledare och arbetsgivare i direkt kontakt med lokala arbetssökande. ”Passagerarna” i informationsbussen berättade om de goda möjligheterna till jobb i Danmark och gav potentiella arbetstagare hjälp och vägledning. Arriva bestämde sig för att delta genom att låta en representant följa med på turnén.
 
Trots arbetskraftbristen i Danmark kunde företaget ändå inte bortse från språkbarriärerna för utländska arbetstagare. Därför föreslog Arriva en inkörningsperiod på fyra månader då de nyanlända arbetarna skulle gå en intensivkurs i danska och samtidigt börja jobba som chaufförer – med en bricka på bröstet med texten ”Jag talar inte danska”. Transportföretaget visste att det var viktigare för danska busspassagerare att kunna ta sig från A till B än att kunna kommunicera med chauffören.  
 
Arrivas initiativ visade sig bli en succé. Mer än 500 ansökningar strömmade in under och strax efter turnén och ett 40-tal personer har redan kallats till intervju. Högre löner (polacker kan tjäna upp till sju gånger mer än i sitt hemland) är bara en av de attraktiva förmåner som de sökande kan räkna med. Dessutom lovade Arriva att ordna med inkvartering för sina nyanlända medarbetare.
 
Med hjälp av stödet från EURES kunde företaget lösa problemet med arbetskraftsbrist inom sin bransch på ett bra sätt. Både Peter Correll från Arriva och den danske EURES-rådgivaren Jorgen Uldall-Ekmann ger informationsbussturnén ett mycket högt betyg. Ett stort antal arbetssökande och arbetsgivare deltog i initiativet som kommenterades flitigt i medierna i alla tre deltagarländer. Tack vare EURES har ännu ett företag hittat ett smart sätt att förena behoven på den danska och den polska och tyska arbetsmarknaden.
 
* Eurostat Euro-Indicator 132/2007

«

Tillbaka