Nyheter om portalen


En färjeresa till nya jobb

Benjamin Knott är en ung man från nordöstra Tyskland, där arbetslösheten på vissa ställen är uppe i 24 procent. Benjamin är 25 år och utbildad inom rörmokeri och byggnadskonstruktion. Han hade inga större förhoppningar om att få jobb i hemtrakten och såg sig därför om efter andra möjligheter. Till slut fann han det stöd och den vägledning han behövde hos Baltic-Training-Center (BTC) i hamnstaden Rostock.

Utbildningscentrumet inrättades 1999 för att underlätta jobbrörligheten i Östersjöområdet och hjälpa tyska arbetssökande att få arbete i Skandinavien och Nederländerna. I båda dessa områden upplever arbetsgivarna att det råder brist på kvalificerad arbetskraft och är därför tvungna att rekrytera utomlands. BTC tar varje år emot omkring 1 000 ansökningar från arbetssökande i hela Tyskland som är beredda att söka sig till arbetsmarknaderna i Skandinavien och Nederländerna. BTC ger de arbetssökande stöd i form av yrkesutbildning och andra åtgärder för att förbereda dem inför ett jobb i det nya värdlandet.

Centrumets verksamhet finansieras dels med nationella medel, dels med hjälp av Europeiska socialfonden, som är en av EU:s strukturfonder, och dels genom EU:s program för förnyelse av yrkesutbildning och kompetensutveckling, Leonardo da Vinci. BTC fungerar som en privat arbetsförmedling och samarbetar med den offentliga arbetsförmedlingen i Tyskland, Bundesagentur für Arbeit. Centrumet ger kurser i nederländska och skandinaviska språk och ger de arbetssökande råd och vägledning i sökandet efter ett lämpligt jobb. Marion Weber, som arbetar på BTC och är ansvarig för den norska arbetsmarknaden, säger att initiativet fått goda resultat.

– De flesta hittar ett jobb redan under kursens gång och lämnar Tyskland så snart den är avslutad för att börja hos de nya arbetsgivarna, säger hon. Sex månader efter kursen arbetar omkring 80 procent av kursdeltagarna fortfarande kvar i sina nya länder.

Benjamin Knott är en av 3 000 arbetssökande som har deltagit i projektet sedan starten. Efter språkkursen i Rostock, som han klarade med bravur, åkte han till Sverige för en veckas praktisk språkträning. Han skulle också på en jobbintervju hos ett privat bemanningsföretag i Eskilstuna, som ligger omkring 12 mil väster om Stockholm.

– Jag gick dit full av förväntan och det visade sig bli mycket positivt, säger han.

Efter intervjun åkte han tillbaka till Tyskland, men redan efter två veckor ringde bemanningsföretaget och erbjöd honom en korttidsanställning. Nu har han bott och arbetat i Sverige i drygt 14 månader och behärskar språket utmärkt.

Varje år anordnar BTC fyra utbildningkurser: en för varje värdlands språk (nederländska, danska, svenska och norska). Under tre månader går de 16 deltagarna en intensivkurs i språk och lär sig skriva förstklassiga meritförteckningar och ansökningsbrev. De lär sig förstås också det allra viktigaste, nämligen hur och var de ska hitta lediga jobb. När de arbetssökande har hittat ett jobb i ett av målländerna arbetar de för den potentiella arbetsgivaren enligt ett särskilt kontrakt med prövotid i tre eller sex månader. Om båda parter sedan är nöjda erbjuds de anställda i regel ett fast kontrakt enligt reglerna om anställning i landet i fråga.

Den första kontakten med en svensk arbetsgivare blev mycket positiv för Benjamin.

– Först fick jag ett par månaders tillfällig anställning på ett industriföretag och därefter jobbade jag på två andra företag, säger han.

Men på det första företaget, SHA Torshällaverken utanför Eskilstuna, hade han gjort ett så gott intryck att de kontaktade honom igen och erbjöd långtidsanställning. 

BTC har ett nära samarbete med Eures-nätverket. I början av kursen kommer Eures-rådgivare från medverkande länder till Rostock för att ge kursdeltagarna information om arbets- och levnadsvillkoren i sina länder. Även om BTC ansvarar för att välja ut deltagare, får centrumet värdefull information av Eures-rådgivarna om situationen på arbetsmarknaden och särskilda krav för kvalificerad arbetskraft.

Benjamin gillar att bo och arbeta i Sverige.

– Jag kunde inte ha det bättre! Jag är så glad att jag tog den här chansen och kan verkligen rekommendera andra att göra detsamma, säger han.

Han väntar nu på att flickvännen ska flytta upp till honom. Hon läser svenska i Tyskland för att vara väl förberedd inför livet i Sverige.

«

Tillbaka