Nyheter om portalen


Utbyte av unga arbetstagare mellan franska Alperna och en grekisk ö

Att integrera de unga i arbetslivet är en av de viktigaste utmaningarna idag. Jeunes Emplois Mobilité (JEM) är ett regionalt nätverk av lokala byråer i regionen Rhône-Alpes i sydöstra Frankrike som vill ta itu med denna uppgift på ett annorlunda sätt, nämligen att med hjälp av arbetskraftsrörlighet höja de ungas kvalifikationer.

Europe Top Depart är ett yrkesutbildningsprojekt som organiseras av JEM med stöd av EU-programmet Leonardo da Vinci . Inom ramen för detta projekt inledde det franska nätverket 2004 ett samarbete med Kentro Eppagelmatikis Anaptixis (KEA), ett centrum för yrkesutbildning på Kreta. Utgångspunkten för projektet var att göra det möjligt för tio unga människor från regionen Rhône-Alpes att genomföra en tre månaders praktikperiod vid KEA på Kreta under sommaren 2005. Experimentet blev mycket lyckat. Deltagarna fick erfarenhet av helt nya arbets- och levnadsvillkor. De fick vänja sig vid en mycket annorlunda kultur och ett mycket annorlunda samhälle, och därtill ett främmande språk – och de klarade detta galant.

Förfarandet för att välja ut de tio praktikanterna var mycket grundligt. Den franske projektpartnern genomförde en första urvalsomgång och därefter kom en KEA-företrädare från Kreta för att medverka i det slutliga urvalet. Den grekiske besökaren fick också information om JEM:s alla andra stödverksamheter för unga som ska ta steget ut på arbetsmarknaden.

Efter denna erfarenhet enades de franska och grekiska parterna kring ett fastare samarbete. Projektet fortsätter och möjliggör ett regelbundet utbyte av säsongsarbetare inom turistnäringen. Som en sidoeffekt får också lokala turistföretag hjälp under perioder då det råder brist på arbetskraft. Det främsta målet är emellertid att ge unga människor chansen att skaffa sig erfarenhet av en internationell arbetsmiljö och bättra på yrkes- och språkkunskaperna.

Projektet är naturligtvis inte enkelriktat. I december 2005 fick en ung kock från Kreta anställning på ett hotell i regionen Rhône-Alpes under tre och en halv månad. Under vistelsen i Frankrike fick han stöd och hjälp av de franska arrangörerna. De informerade om administrativa och juridiska krav, organiserade flytten och såg hela tiden till att arbetsgivaren och den anställde fick vägledning. Tack vare arbetstagarens starka motivation och stödet från den franske arbetsgivaren blev upplevelsen mycket positiv för dem båda.

En ny grupp unga fransmän fick komma till Kreta för att arbeta under sommaren 2006. Två av dem hade redan deltagit i rörlighetsprogrammet Europe Top Depart, som förutom Kreta också omfattar Spanien och Irland. De var insatta i förhållandena och lyckades få jobb inom turistnäringen på Kreta. KEA fungerade återigen som lokal partner, hjälpte de unga att komma ut på arbetsmarknaden och att finna en bostad, och gav dem stöd vid frågor av juridisk och administrativ karaktär.

Initiativet mellan Frankrike och Grekland kommer troligen att resultera i flera utbyten i framtiden och därmed främja ömsesidig rörlighet av säsongsarbetare. Det är ett gott exempel på hur man kan använda den stora europeiska arbetsmarknaden på ett mycket positivt sätt.

«

Tillbaka