Nyheter om portalen


Främja kvinnors rörlighet

AFAEMME och portalen för kvinnors rörlighet
 
Women Mobility Portal (www.womenmobility.org) sjösattes i samband med evenemanget om rörlighet och jämställdhet som hölls i Palma de Mallorca den 28‑30 september 2006. Portalen har medfinansierats av Europeiska kommissionen inom ramen för Europeiska året för arbetstagares rörlighet (2006) och i samordning med Eures-portalen. Den är ett av de centrala initiativ som tagits av AFAEMME, Association of Organisations of Mediterranean Businesswomen (www.afaemme.org).
 
Elizabeth Villagomez, som är expert på genusfrågor och en av de kreativa krafterna bakom portalen, sa att hon insett att forskningen om kvinnors rörlighet är mycket begränsad och att det ofta är svårt att söka information i de källor som finns (t.ex. kommissionens MISSOC-webbplats, http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/missoc_en.htm. MISSOC står för Mutual Information System on Social Protection och är ett system för utbyte av information om de enskilda EU-ländernas socialförsäkringssystem). Portalen www.womenmobility.org fungerar i själva verket som en sökmotor för MISSOC genom att den hämtar relevanta uppgifter ur den omfattande databasen med komprimerad och komplex information om rörlighet. Portalen erbjuder också en rad andra tjänster. Exempelvis ges kvinnocentrerad information om personliga rättigheter (i fråga om arbetslöshet, moderskap, långtidsvård och familj) vid flytt från en medlemsstat till en annan. Detta diagnosverktyg omfattar för närvarande åtta länder, de i Medelhavsområdet och de i Baltikum. Så småningom ska det även omfatta övriga EU-länder.
 
- Portalen är inriktad på att ge arbetstagare den information som de verkligen behöver, utan att de måste ta sig igenom hundratals webbsidor, sa Elizabeth Villagomez. Arbetstagarna – särskilt kvinnorna – får också möjlighet att jämföra förmånerna som kan finnas inom ett visst geografiskt område. Detta ökar möjligheterna att utnyttja allmänt förekommande förmåner, vilket gör att balansen mellan yrkesliv och familjeliv blir bättre.
 
Användarna får också möjlighet att “förbättra” portalen genom att fylla i ett webbfrågeformulär. Med hjälp av portalen kan du se om ditt företag, som företag i sig eller som potentiell arbetsgivare, är ”inriktat på åtgärder för att förena yrkesliv och familjeliv” eller inte, och du får indikatorer på arbetstillfredsställelse.
 
Portalen är ett led i informationskampanjen för kvinnors rörlighet – en bredare strategi för att öka medvetenheten om de affärsmöjligheter som den inre marknaden erbjuder och att förbereda kvinnor och kvinnliga företagares organisationer på att bli en integrerad del av denna. 
 
Mer information lämnas av
 
Elizabeth Villagomez Morales
 
Almenara – Estudios Economicos y Sociales
Cardenal Tenorio 3
E-28801 Alcala de Henares
Madrid
 
evillagomez@almenaraestudios.com
 

«

Tillbaka