Fokus på...

Att lära sig ett nytt språk är inte omöjligt – det har spansk sjukvårdpersonal bevisat
Hur bra det går för arbetssökande som använder sig av Eures beror ofta på deras språkkunskaper, dvs. att de kan lära sig språket på den nya arbetsplatsen. Och det är inte alls omöjligt att lära sig ett nytt språk. Ett bevis på detta är en grupp spanska läkare som ska börja jobba i Finland.
Senast redigerad den 02/2015
Ditt första Eures-jobb: en bra möjlighet att förändra ditt yrkesliv
Ditt första Euresjobb (YfEj) är EU:s nyaste initiativ för rörlighet i arbetslivet, särskilt riktat till ungdomar i Europa. Det har redan visat sig vara en stor succé bland rekryterare och som vi ska se här är unga arbetssökande också mycket nöjda med det.
Senast redigerad den 02/2015
Den norska webbplatsen för rörlighet är ”en värdefull förändring för alla som berörs"
”Ingenting är så sofistikerat som enkelheten”. Leonardo da Vincis kraftfulla hyllning till enkelheten har inte gått Eures Norge förbi. Organisationen har spelat en ledande roll för att bygga upp webbplatsen Work in Norway. Här får vi veta mer om denna enormt populära gemensamma kontaktpunkt för allt som har att göra med att leva och arbeta i Norge.
Senast redigerad den 02/2015
Redo att ta steget till Luxemburg
Den nya Eures-vägledningen Är du redo att ta steget? innehåller viktiga råd till européer om att leva och arbeta i ett annat EU-land. I dag ska vi titta närmare på att hitta arbete i Luxemburg, ett litet och mångskiftande land där närmare 50 procent av invånarna är migranter.
Senast redigerad den 02/2015
Hundra nya anställningar på 18 månader – och det är bara början
Ett tyskt rekryteringsföretag menar att hemligheten bakom deras imponerande rekryteringsresultat är att de riktar in sig på långtidsanställningar.
Senast redigerad den 02/2015
Eures ”mänskliga sida” gör skillnad för fransk arbetssökande
Eures försöker överbrygga klyftan mellan arbetssökande och arbetsgivare och se till att rätt sökande matchas med rätt ledig tjänst. Många anser dock att Eures-nätverkets största styrka inte ligger i dess rent tekniska resurser utan i den vägledning och det stöd som Eures-rådgivarna ger i sitt dagliga arbete. Eures Kroatiens insats för att hjälpa en ung fransyska att hitta arbete och flytta till Kroatien är ett lysande exempel på denna mänskliga sida.
Senast redigerad den 02/2015
Eures – ett nätverk för lärande i en snabbt föränderlig värld
Många arbetssökande uppfattar Eures som en tjänst på nätet med förteckningar över lediga arbeten i Europa. Men Eures erbjuder så mycket mer. Nätverkets 1 000 Eures-rådgivare arbetar verkligen för arbetssökande och arbetsgivare och erbjuder en rad personligt anpassade tjänster. Den här veckan får vi en inblick i den intensiva utbildning som Eures-rådgivare regelbundet genomgår.
Senast redigerad den 01/2015
Eures – en kvalitetsstämpel för en nederländsk rekryterare
Rekryterare från den nederländska byrån Sagius Uitzenders B.V. anser att den underförstådda garanti som Eures Slovakien erbjuder arbetssökande är avgörande för ett företags framgång när det gäller att rekrytera slovakiska tekniker till Nederländerna.
Senast redigerad den 01/2015
Join our upcoming thematic chats or have a look at our closing dates!
On the "Chat with EURES Advisers" page, several countries from the EURES Network are already available for regular chat sessions about their national labour market, living and working conditions and specific opportunities. Now, some of these countries are introducing new thematic chats...
Senast redigerad den
Redo att ta steget till Sverige
Den nya Eures-vägledningen Är du redo att ta steget? innehåller användbara råd till européer om att leva och arbeta utomlands. I dag handlar det om att hitta jobb i Sverige.
Senast redigerad den 01/2015
Nytt europeiskt färdighetspass för hotell- och restaurangbranschen: en biljett till ett nytt jobb?
Ett nytt verktyg på Euresportalen ger arbetssökande möjlighet att ange vilka färdigheter de har skaffat sig och var (inom en viss bransch). Det gör det enklare för arbetsgivare att hitta precis den medarbetare de söker efter. Färdighetspasset har just lanserats för hotell-, restaurang- och turismbranschen, och passet kommer snart att finnas för fler branscher.
Senast redigerad den 06/2014
Ditt första Eures-jobb – ett ”fullservicepaket” för små och medelstora företag
Att tillsätta lediga tjänster är en konstant utmaning för många företag på den internationella marknaden, och höga logistikkostnader gör det svårt att rekrytera från andra länder. Men detta kan snart ändras. Ditt första Eures-jobb (Your first EURES job – YfEj), EU:s nya program för att öka rörligheten på arbetsmarknaden bland unga arbetstagare, har visat sig vara en stor framgång bland rekryterare på små och medelstora företag.
Senast redigerad den 01/2015

”Fokus på”-arkivet