Fokus på...

Eurodesk – ett överflöd på information för Europas ungdomar

Visste du att du via Eurodesk har tillgång till fler än 200 program, 360 organisationer och fler än 1 800 informationsresurser både i Europa och internationellt. Så om du har en fråga om arbete, resor, studier eller volontärarbete, pröva att fråga Eurodesk.
 
Eurodesk, som firade sitt 20-årsjubileum 2010, ger information om europeiska program och europeisk politik som riktar sig till europeisk ungdom. Det började i Edinburgh 1990 som ett litet, regionalt projekt som på en plats samlade information av intresse för ungdomar. Under de senaste två decennierna har det växt betydligt till att bli en av de viktigaste informationskällorna för ungdomar i fler än 33 länder i Europa. *
 
– Eurodesk är nu ett levande och aktivt nätverk som erbjuder ungdomar och de som arbetar med dem mer än bara ”europeisk information”, säger Eurodesks ordförande Reinhard Schwalback.
 
Nätverket som han talar om består av över 900 regionala och lokala partner och
·      ger tillgång till information om möjligheter till arbete, studier, resor och volontärarbete i Europa,
·      organiserar evenemang, utställningar och tävlingar inriktade på möjligheter till rörlighet och finansiering i Europa,
·      producerar regelbundet publikationer och nyheter, samt
·      ger länkar till en rad organisationer.
Nätverket har till och med en avdelning som heter ”Ask your EU question here” (Ställ din EU-fråga här) där du kan skicka en fråga via e-post direkt till en Eurodesk-partner.
 
Bara ifall du undrar hur detta skiljer sig från Eures… Eures är inriktat på jobbmatchning mellan arbetsgivare och arbetssökande i alla åldrar och de arbetssökandes rörlighet i hela EU medan Eurodesk omfattar flera andra områden och endast riktar sig till ungdomar.
 
– Eurodesk är tillräckligt flexibelt för att upprätthålla en gemensam standard för informationstjänster med kvalitet över hela Europa samtidigt som det inrymmer mångfalden hos nationella prioriteringar och metoder, säger Anja Ruhland, Eurodesks direktör, när hon förklarar styrkan med Eurodesk.
 
Sedan 2007 har Eurodesk varit del av den permanenta stödstrukturen till Europeiska kommissionens program ”Aktiv ungdom” som erbjuder en rad aktiviteter för ungdomar.
 
Så om du har en fråga som rör Europa, pröva att fråga Eurodesk.
 
* EU27 plus Norge, Kroatien, Schweiz, Island, Liechtenstein och Turkiet.
 
 
Läs mer
 
Mer information om tillgängliga resurser finns på Eurodesks webbplats.
 
Läs mer om programmet Aktiv ungdom.
 
 

Senast redigerad den 09/2011


ansvarsfriskrivning
Artiklarna "Fokus på…" på Euresportalen ger användarna information om aktuella diskussioner och trender och är avsedda att uppmuntra till samtal och debatt. De återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens hållning.