Här får du hjälp

Eures i gränsregionerna

TransTirolia (IT-AT-CH)

Det gränsöverskridande partnerskapets namn
TransTirolia (IT-AT-CH)
Webbplats
http://www.eures-transtirolia.eu
Regioner som ingår
- Republiken Österrike: delstaten Tyrolen med distrikten Landeck, Imst, Innsbruck (Innsbruck-Stadt och Innsbruck-Land), Schwaz och Lienz
- Republiken Italien: autonoma provinsen Bolzano-Sydtyrolen
- Schweiziska edsförbundet: kantonen Graubünden
Kort beskrivning
I regionen, som består av Nord-, Öst- och Sydtyrolen samt Graubünden, är nära 550 000 personer sysselsatta. Ungefär 1 700 gränspendlare och omkring 4 000 ungdomar utbildar sig i något av grannländerna i detta område, vilket är ett högt antal jämfört med andra av Eures gränsregioner.
Ramavtalen om det gränsöverskridande samarbetet mellan arbetsmarknadsmyndigheterna och arbetsgivarorganisationerna i Tyrolen och Sydtyrolen undertecknades 1997 och förlängdes och utvidgades till ytterligare organisationer i maj 2000. I november 2002 anslöt sig Graubünden med Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, KIGA (kantonens industri- och arbetsmarknadsmyndighet) till Eures TransTirolia.
(Tidpunkt: 2006)
Partner
- Delstaten Tyrolen
- Arbeitsmarktservice Tirol, AMS (arbetsmarknadsförvaltningen i Tyrolen)
- Industriellenvereinigung Tirol, IVT (industriförbund i Tyrolen)
- Wirtschaftskammer Tirol, WK (handelskammaren i Tyrolen)
- Österreichischer Gewerkschaftsbund, ÖGB (facklig centralorganisation i Österrike)
- Autonoma provinsen Bolzano-Sydtyrolen, arbetsavdelningen
- Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer (handels-, industri-, hantverks- och lantbrukskammaren)
- Südtiroler Wirtschaftsring, SWR (sammanslutning av branschorganisationer i Sydtyrolen)
- Arbeitsförderungsinstitut AFI-IPL (institut för främjande av arbete)
- Hoteliers- und Gastwirteverband Südtirol (hotell- och restaurangförbundet i Sydtyrolen)
- Landesverband der Handwerker (HGV) (hantverkarförbund på provinsnivå)
- Südtiroler Bauernbund, SBB (bondeförbundet i Sydtyrolen)
- Unternehmerverband Südtirol (företagarförbundet i Sydtyrolen)
- Verband für Kaufleute und Dienstleister (förbund för handels- och servicesektorn)
- Verband der Selbständigen (förbund för egenföretagare)
- Allgemeiner Gewerkschaftsbund, AGB-CGIL (allmän facklig centralorganisation)
- Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB) (autonoma fackförbundet i Sydtyrolen)
- Katholischer Verband der Werktätigen, KVW (katolska arbetstagarförbundet)
- Südtiroler Gewerkschaftsbund, SGB-CISL (facklig centralorganisation i Sydtyrolen)
- Südtiroler Gewerkschaftskammer, SGK-UIL (fackföreningskammaren i Sydtyrolen)
- Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden, KIGA (kantonen Graubündens industri- och arbetsmarknadsmyndighet)
- Graubündner Baumeisterverband (byggmästarförbundet i Graubünden)
- Travail Suisse Graubünden
- Gewerkschaftsbund Graubünden (facklig centralorganisation i Graubünden)
- Interregionaler Gewerkschaftsrat Zentralalpen, IGR (interregionalt fackföreningsråd för Centralalperna)