Här får du hjälp

Eures i gränsregionerna

Euradria (IT-SI)

Det gränsöverskridande partnerskapets namn
Euradria (IT-SI)
Webbplats
http://www.euradria.org
Regioner som ingår
Den gränsöverskridande regionen kommer att innefatta hela området Firuli-Venezia Giulia – provinserna Trieste, Udine, Gorizia och Pordenone och de statistiska regionerna Goriška, Obalno-kraška och Notranjsko Kraska i Slovenien inom den gränsöverskridande regionens gränser.
Kort beskrivning
Ramavtalet om samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar, arbetsgivares organisationer och arbetstagares organisationer i de angränsande regionerna av Slovenien och Friuli-Venezia Giulia undertecknades i Trieste i december 2007.
I mars 2008 erkändes partnerskapet av Europeiska kommissionen.

Den gränsöverskridande regionen Euradria omfattar 12 681 kvadratkilometer, varav 7 856 ligger i Italien och 4 825 i Slovenien. Regionen har ungefär 1,5 miljoner invånare. Befolkningstätheten är betydligt högre på den italienska sidan av gränsen (163 inv./km2) än på den slovenska sidan (57 inv./km2).

Partnerskapets huvudsyfte är att med utgångspunkt i en korrekt informationsspridning om levnads- och arbetsvillkor främja arbetstagarnas rörlighet i den gränsöverskridande regionen för att få en bättre överensstämmelse mellan utbud och efterfrågan. Verksamheten omfattar att ringa in och undanröja hinder för rörlighet, stödja arbetssökande och arbetsgivare när de söker anställning respektive anställda, säkra arbetstagarnas rättigheter och arbeta med skatte- och försäkringsfrågor. Partnerskapet syftar också till att uppmuntra en aktiv politik som främjar skapandet av en integrerad arbetsmarknad som gynnar båda parter, stimulera processer som leder till en verklig och påtaglig harmonisering av regler samt avslöja och bekämpa svartarbete.

Eures Euradria stöds av ett nätverk av Eures-rådgivare i hela regionen Euradria. Rådgivarna är verksamma vid de offentliga arbetsförmedlingarna och inom fackförbund och arbetsgivarorganisationer i båda länderna.
Partner
Euradrias partner är nationella och regionala offentliga arbetsförmedlingar, fackförbund och företrädare för arbetsgivarna i den gränsöverskridande regionen.

 • Italienska arbetsmarknads- och socialministeriet (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)
 • Ledamoten för arbete, utbildning och yrkesutbildning, universitet och forskning i den autonoma regionen Friuli-Venezia Giulia (Assessore al Lavoro, Formazione, Università e Ricerca Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
 • Arbetsförmedlingen i provinsen Gorizia
 • Det interregionala fackföreningsrådet för nordöstra Friuli-Venezia Giulia/Slovenien (CSI- Consiglio Sindacale Interregionale Nord Est Friuli Venezia Giulia/SloveniaCGIL CISL UIL ZSSS KS 90)
 • Friuli-Venezia Giulia-sektionen av italienska arbetarförbundet (CGIL FVG – Confederazione Generale Italiana del Lavoro Friuli Venezia Giulia)
 • Friuli-Venezia Giulia-sektionen av Fria fackföreningsinternationalen FFI (CISL FVG – Unione Sindacale Regionale Friuli Venezia Giulia)
 • Friuli-Venezia Giulia-sektionen av UIL (UIL FVG - Unione Italiana del Lavoro Friuli Venezia Giulia)
 • Friuli-Venezia Giulia-sektionen av italienska industriförbundet (Confindustria Friuli Venezia Giulia)
 • Friuli-Venezia Giulia-sektionen för små och medelstora företag inom italienska hantverkarförbundet (Imprese FVG – Federazione Regionale Artigiani Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia)
 • Friuli-Venezia Giulia-sektionen av nationella förbundet för hantverksföretag och små- och medelstora företag (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA Friuli Venezia Giulia)
 • Friuli-Venezia Giulia-sektionen av Confcommercio [en organisation som företräder företag inom handel, turism och tjänster] (Confindustria Friuli Venezia Giulia)
 • SKGZ Slovenska kulturno-gospodarska zveza Unione Culturale Economica Slovena
 • Slovensko deželno gospodarsko združenje - Unione Regionale Economica Slovena (SDGZ -URES)
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Centralna služba- EURES
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Koper
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica
 • KS 90 Konfederacija Sindikatov 90 Slovenije, Obalna sindikalna organizacija KS 90
 • Kraško-notranjska Območna organizacija ZSSS - Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije
 • Območna organizacija ZSSS Posočje - Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
 • Primorska gospodarska zbornica
 • GZS - Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za severno Primorsko
 • Posoški razvojni center
Samordnare
Andrea Roberti
Adress: CSI Fvg/Slo, CGIL FVG/Euradria, Via Vidali 1, IT - 34129 Trieste
Telefon: +39 040 3478133
Fax: +39 040 768844
E-postadress: co_ordinator@euradria.org