Här får du hjälp

Eures i gränsregionerna

Bayern - Tschechien (DE-CZ)

Det gränsöverskridande partnerskapets namn
Bayern - Tschechien (DE-CZ)
Webbplats
http://www.eures-by-cz.eu
Regioner som ingår
Förbundsrepubliken Tyskland: Oberfranken, Oberpfalz, Niederbayern
Tjeckien: Västböhmen – distrikten Pilsen und Karlsbad
Kort beskrivning

Det Eures-partnerskap mellan Bayern och Tjeckien som inrättades i oktober 2005 är det första partnerskapet mellan en ny och en gammal medlemsstat i EU. Eures-T-partnerskapet mellan Bayern och Tjeckien omfattar de tyska arbetsförmedlingsdistrikten Hof, Weiden, Schwandorf, Deggendorf och Passau och de tjeckiska distrikten (kraje) Pilsen och Karlsbad. I området (25 000 km2) bor cirka 2,4 miljoner människor, varav 1,2 miljoner förvärvsarbetande. Enligt uppgifter från juni 2006 pendlade 4 332 människor varje dag över gränsen till arbetet. 3 842 tjecker beger sig till Tyskland och 490 tyskar till Tjeckien. Partnerskapets mål är att öka rörligheten i gränsområdet, avskaffa hindren för rörligheten och tillhandahålla viktig information om levnads- och arbetsvillkor. Därigenom skall eventuella nackdelar för befolkningen och näringslivet på grund av gränsen undanröjas. Parternas verksamhet omfattar rådgivning och stöd till arbetsgivare och arbetstagare i regionen:

- Sammanställning av jämförbara statistiska uppgifter om arbetsmarknaden och arbetskraften på båda sidor av gränsen
- Avlägsnande av “flaskhalsar“
- Dialog med arbetsgivare och potentiella företagare i olika branscher
- Utvidgning av tillgången till Eures tjänster
- Tillhandahållande av information om arbetsmarknaden på båda sidor av gränsen till arbetsgivare, arbetssökande och studerande
- Utbyte av platsannonser och stöd till personer som söker arbete på andra sidan gränsen
- Stöd till arbetsgivare vid personalrekrytering över gränserna
- Information och rådgivning om lediga platser och levnads- och arbetsvillkor i gränsregionen till potentiella rörliga arbetstagare
Partner
Den tyska federala arbetsmarknadsstyrelsen (Bundesagentur für Arbeit (BA)), den centrala arbetsförmedlingen (Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV))
Arbets- och socialministeriet i Tjeckien
Arbetsförmedlingarna i Hof, Weiden, Schwandorf, Deggendorf och Passau
Bayerns regionala ledning för den federala arbetsmarknadsstyrelsen (Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit (BA))

Arbetsförmedlingen i Pilsen
Arbetsförmedlingen i Karlsbad
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Bezirk Bayern (facklig centralorganisation i distriktet Bayern)
Organisationen för fackförbund i Mähren/Böhmen – det regionala rådet för fackförbund i distrikten Pilsen och Karlsbad
Handelskammaren i distriktet Pilsen
Informations-, kommunikations- och rådgivningskontoret för Böhmen och Bayern vid DGB e.V. (BoBaKom im DGB e.V. – Informations-, Kommunikations- und Beratungsstelle Böhmen-Bayern)
Industri- och handelskammaren i Regensburg (Industrie- und Handelskammer)
Samordnare
Petr Arnican
Adress: DGB Bezirk Bayern, Abteilung Grenzüberschreitende Beziehungen., Hochstraße 16, DE-92637 Weiden
Telefon: +49 961 416302-15
Fax: +49 961 416302-22
E-postadress: petrarnican@seznam.cz