Här får du hjälp

Eures i gränsregionerna

Pannonia (HU-AT)

Det gränsöverskridande partnerskapets namn
Pannonia (HU-AT)
Webbplats
http://www.eures-pannonia.eu
Regioner som ingår
Österrike:
Burgenland
Niederösterreich (Baden, Berndorf, Bruck a. d. Leitha, Mödling, Neunkirchen, Schwechat,
Wiener Neustadt)
Steiermark (Feldbach, Fürstenfeld, Hartberg)

Ungern – regionen Västra Transdanubien:
Győr-Moson-Sopron län
Vas län
Zala län
Kort beskrivning
EURES-T Pannonia grundades under första halvåret 2009 efter två års förberedelsearbete under medverkan av 26 partnerorganisationer som omfattar ungerska och österrikiska arbetsförmedlingar samt arbetstagarnas och arbetsgivarnas intresseorganisationer i den region som består av västra Ungern och östra Österrike. Partnerskapets arbete berör nära 2 miljoner invånare och enligt preliminära enkäter över tiotusen pendlare. EURES-T Pannonia bildades som ett resultat av ett framgångsrikt samarbete på arbetsmarknaden mellan österrikiska och ungerska samarbetspartner under nära två årtionden.

EURES-T Pannonia har följande syften i områdena längs gränsen:
  • att förse arbetstagare och arbetsgivare med särskild information för att hjälpa dem att hitta arbete eller arbetskraft i grannlandet och på detta sätt främja arbetstagarnas rörlighet,
  • att ge råd och information om levnads- och arbetsvillkoren i grannländerna,
  • att bidra till att skapa en gemensam ekonomisk region som bygger på en enhetlig grund och arbetsmarknad,
  • att skapa en tvåspråkig arbetsmarknadsdatabas för att underlätta effektivt informationsutbyte,
  • att främja harmoniseringen av tillgång och efterfrågan på arbetskraft,
  • att bidra till ett överskådligt yrkes- och fortbildningssystem och till dess gemensamma vidareutveckling,
  • att som brobyggande organisation inleda en dialog mellan deltagare från näringslivet och arbetsmarknadens partner,
  • att främja och stödja gemensamma projekt och initiativ för arbetsmarknaden i regionerna längs gränsen för att gynna sysselsättningen.
Partner
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (den offentliga arbetsförmedlingen)
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (det regionala arbetsmarknadscentrumet i Västra Transdanubien)
Arbeitsmarktservice Österreich (det österrikiska arbetsmarknadscentrumet)
Arbeitsmarktservice Burgenland (arbetsmarknadscentrumet i Burgenland)
Arbeitsmarktservice Niederösterreich (arbetsmarknadscentrumet i Niederösterreich)
Arbeitsmarktservice Steiermark (arbetsmarknadscentrumet i Steiermark)
Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ) (det nationella förbundet för allmänna konsumentkooperativ och handelsorganisationer)
Agrár Munkaadói Szövetség (AMSZ) (förbundet för jordbruksanställda)
Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedők Érdekképviseleti Egyesülete (KISOSZ) (köpmännens intresseorganisation i Győr-Moson-Sopron län)
Zala Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (det nationella förbundet för arbetsgivare och industriidkare i Zala län)
Vas Megyei Ipartestületek Területi Szövetsége (det regionala förbundet för industriorgan i Vas län)
Vas Megyei Ipari Szövetkezetek és Vállalkozások Szövetsége (förbundet för industrikooperativ och industriföretag i Vas län)
Mezőgazdasági Termelők Vas Megyei Szövetsége (förbundet för jordbruksproducenter i Vas län)
Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (STRATOSZ) (det nationella förbundet för strategiska och allmännyttiga företag)
Wirtschaftskammer Niederösterreich (handelskammaren i Niederösterreich)
Industriellenvereinigung Burgenland (industriidkarförbundet, Burgenland)
Wirtschaftskammer Burgenland (handelskammaren i Burgenland)
LIGA Szakszervezetek Vas Megyei Szövetsége (fackföreningsförbundet LIGA, Vas län)
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) (det nationella förbundet för de ungerska fackföreningarna)
Közúti Közlekedési Szakszervezet KISALFÖLD VOLÁN Alapszervezete (vägtransportförbundet, KISALFÖLD VOLÁN, lokal organisation)
Vas Megyei Munkástanácsok Szövetsége (förbundet för arbetstagarråd i Vas län)
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) (forum för samarbete mellan offentliganställdas förbund)
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) (förbundet för tjänstemännens fackföreningar)
ÖGB Burgenland (förbundet för de österrikiska fackföreningarna, Burgenland)
Arbeiterkammer Niederösterreich (arbetstagarkammaren, Niederösterreich)
Arbeiterkammer Burgenland (arbetstagarkammaren, Burgenland)