Här får du hjälp

Eures i gränsregionerna

ØRESUND (DK-SV)

Det gränsöverskridande partnerskapets namn
ØRESUND (DK-SV)
Webbplats
http://www.oresundsinfo.org
Regioner som ingår
Huvudstadsregionen (Köpenhamn, Frederiksberg, Frederikesborg och Roskilde) i Danmark och Skåne i Sverige
Kort beskrivning
Det gränsöverskridande partnerskapet inrättades 1997. Det medverkar i gränsöverskridande aktiviteter för att bistå arbetstagare och studerande, och arbetsgivare som vill rekrytera personal på andra sidan Öresund.
Partnerskapet har
- byggt upp ett nätverk av Eures-rådgivare som har fått en särskild utbildning och som finns på båda sidor om Öresund. De tillhandahåller information, råd och platsförmedling för arbetssökande, gränsarbetare och arbetsgivare som är intresserade av gränsöverskridande arbete eller rekrytering,
- medverkat till att inrätta fyra kontor för information om arbetsmarknaden i Öresundsregionen: två i Skåne och två i Köpenhamnsregionen. På dessa kontor arbetar tjänstemän från båda ländernas arbetsförmedlingar och de har tillgång till databaser med lediga jobb i båda regionerna,
- anordnat informationsseminarier för arbetssökande och arbetsgivare,
- utarbetat informationsmaterial om frågor av särskilt intresse för gränsarbetare (social trygghet, skattesystem, arbetsrätt, erkännande av examensbevis och kvalifikationer, levnadsvillkor osv.),
- utarbetat en handbok för gränsarbetare som tar upp en rad praktiska frågor av intresse för gränsarbetare i Öresundsregionen,
- lagt in länkar på sin webbplats till databaser med information om yrkesinriktad utbildning inom Öresundsregionen,
- gjort en jämförande undersökning av skillnaderna mellan arbetsbeskrivningar inom byggnadsindustrin i Sverige och Danmark - andra sektorer som hälso- och sjukvård och utbildning kommer att undersökas härnäst.
Informationsmaterialet, undersökningarna och annat material finns inlagt på partnerskapets webbplats.
Partner
- Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS), Danmark
- Arbejdsformidlingen (AF) (danska arbetsförmedlingar) för Köpenhamnsregionen
- Frederiksborgs- och Roskilde-regionerna
- Arbetsförmedlingarna (AF) i Sverige
- Länsarbetsnämnden (LAN) (Skånedelegationen)
- Interregionalt fackföreningsråd
- Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF)
- Dansk Arbejdsgiverforening (DA) (danska arbetsgivarföreningen)
- Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) (dansk facklig tjänstemannaorganisation)
- Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
- Akademikernes Centralorganisation (AC) (danska akademikerorganisationen)
- Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
Samordnare
Morten Hjorth Jahnsen
Adress: Work in Denmark East, Gyldenløvsgade 11, DK - 1600 Copenhagen
Telefon: +45 72223300
E-postadress: mja@workindenmark.dk