Här får du hjälp

Eures i gränsregionerna

Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz (DE-FR-LUX)

Det gränsöverskridande partnerskapets namn
Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz (DE-FR-LUX)
Webbplats
http://www.eures-sllrp.eu
Regioner som ingår

Saarland (DE), Lorraine (FR), Luxemburg (LU), Rheinland-Pfalz (DE)

Kort beskrivning
Regionen Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz har mer än 118 000 arbetstagare som dagligen pendlar över gränserna och är den gränsregion som har flest gränsarbetare i hela EU.

Partnerskapet Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz inrättades1997 och är i många avseenden en förebild (över 50 gränsöverskridande projekt per Eures-budgetår).
Det gränsöverskridande partnerskapet har följande tre mål:
1. Att informera allmänheten om levnads- och arbetsvillkoren i de fyra partnerregionerna.
2. Att främja informationsutbyte om tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden, särskilt platsförmedling.
3. Att främja rörlighet och gränsöverskridande social dialog genom en framsynt gemensam arbetsmarknadspolitik.
Partner
 • Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport des Saarlandes (ministeriet för arbetsmarknad, familjefrågor, förebyggande, sociala frågor och idrott, Saarland)
 • Conseil Régional de Lorraine (regionalråd, Lorraine)
 • Ministère du Travail et de l’Emploi, Luxembourg (arbetsmarknadsministeriet, Luxemburg)
 • Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie  des Landes Rheinland-Pfalz (ministeriet för sociala frågor, arbetsmarknads- och hälso- och sjukvårdsfrågor, Rheinland-Pfalz)
 • Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit (regional arbetsförmedling, Rheinland-Pfalz-Saarland)
 • Arbetsförmedlingen i Lorraine
 • Arbetsförmedlingsstyrelsen
 • Administration de l´Emploi pour le Luxembourg (ADEM) (arbetsmarknadsmyndighet, Luxemburg)
 • CSI – Comité Syndical Interrégional Sarre-Lor-Lux-Trève/Palatinat occidental (interregionalt fackföreningsråd, Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz)
 • VSU – Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände e.V. (industriförbund, Saarland)
 • LVU – Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmensverbände e.V. (industriförbund, Rheinland-Pfalz)
 • MEDEF-Moselle – Mouvement des Entreprises de France (arbetsgivarförening, Frankrike)
 • FEDIL – Luxembourg (industriförbund, Luxemburg)
 • ZAV – Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (Bundesagentur für Arbeit) (federal arbetsförmedling för utlandsarbete och kvalificerad personal, Tyskland)
 • Europeiska kommissionen
Samordnare
Frédéric  Chomard
Adress: INFO-Institut, Pestelstrasse 6, DE-66119 Saarbrücken
Telefon: +49 681 954 1327
Fax: +49 681 954 13 23
E-postadress: frederic.chomard@eures-sllrp.eu