Här får du hjälp

Eures i gränsregionerna

P.E.D. (BE-FR-LUX)

Det gränsöverskridande partnerskapets namn
P.E.D. (BE-FR-LUX)
Webbplats
http://www.eureslux.org
Regioner som ingår
Provinsen Luxemburg i Belgien, Lorraine i Frankrike och Storhertigdömet Luxemburg
Kort beskrivning

Detta europeiska utvecklingsområde (PED) bildades 1985 för att ge nytt liv åt de gränsregioner som drabbats av nedgången inom stålindustrin. Området för det gränsöverskridande Eures-/PED-partnerskapet, som upprättades 1993, kännetecknas av att det är många arbetstagare som pendlar till arbete i ett annat land, framför allt till Luxemburg. Ett nätverk av specialutbildade Eures-rådgivare inrättades i de berörda gränsområdena för att bistå med information, råd och platsförmedling till arbetssökande, gränsarbetare och arbetsgivare som var intresserade av arbete eller rekrytering av personal i gränsregionen.

En omfattande verksamhet har genomförts, bl.a.

 • samarbete mellan de nationella arbetsförmedlingarna, framför allt genom framtagning och spridning av information från Eures databas om lediga platser samt anordnande av gränsöverskridande workshops för arbetssökande,
 • seminarier för fackliga företrädare om socialt samråd och gällande lagstiftning inom PED-området,
 • gränsöverskridande möten för företagsledare och personalchefer,
 • analys av företagens kvalifikations- och utbildningskrav inom PED-området samt sysselsättningsprognoser,
 • utarbetande av informationsbroschyrer om frågor av särskilt intresse för gränsarbetare (socialförsäkringsförmåner, skattesystem, arbetsrätt, erkännande av examensbevis och yrkeskvalifikationer, levnadsförhållanden osv.),
 • insamlande och analys av uppgifter som gäller den gränsöverskridande arbetsmarknaden och arbetstagarnas rörlighet över gränserna,
 • samarbete mellan Eures-rådgivare och samarbetspartner för att identifiera hinder för rörlighet och för att hitta lämpliga lösningar.
Informationsbroschyrer, genomförda undersökningar och annat material kan fås från samarbetspartnernas kontor och via partnerskapets webbplats.

 

Partner
 • Conseil Régional de Lorraine (Lorraines regionala råd).
 • Le Ministère luxembourgeois du Travail et de l'Emploi (Luxemburgs arbetsmarknadsministerium).
 • Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM)(gemenskaps- och regionkontor för yrkesinriktad utbildning och arbetsförmedling, Arlon, Belgien).
 • Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) (nationell arbetsförmedling) Lorraines regionala delegation.
 • Administration de l'Emploi (ADEM) du Grand-Duché du Luxembourg (Storhertigdömet Luxemburgs arbetsförmedlingar).
 • InterRégionale Syndicale du PED (IRS-PED), (interregional facklig organisation som omfattar sju fackförbund i tre länder).
 • Chambre de Commerce et d'Industrie du Luxembourg Belge (CCILB – belgiska provinsen Luxemburgs handels- och industrikammare).
 • Féderation des Industriels Luxembourgeois (FEDIL - Luxemburgs industriförbund).
 • MEDEF (Mouvement des Entreprises de France – fransk företagsorganisation).
 • Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques (forskningscentrum för befolkningar, fattigdom och socioekonomisk politik)/International Networks for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development (CEPS/INSTEAD) i Storhertigdömet Luxemburg.
 • Centre de Ressources et de Documentation des EURES Transfrontaliers de Lorraine (CRD EURES Lorraine) (Eures resurs- och dokumentationscentrum i Lorraine).
Samordnare
Nicolas Brizard
Adress: Coordination EURES PED, 1 Place du Pont à Seille, FR - 57000 Metz
Telefon: +33 (0)3 87 39 35 27
Fax: +33 (0)3 87 21 06 88
E-postadress: nicolas.brizard@pole-emploi.fr