Här får du hjälp

Eures i gränsregionerna

Oberrhein (FR-DE-CH)

Det gränsöverskridande partnerskapets namn
Oberrhein (FR-DE-CH)
Webbplats
http://www.eures-t-oberrhein.eu
Regioner som ingår
Partnerskapet omfattar Alsace i Frankrike, en del av Baden-Württemberg och en del av Rheinland-Pfalz i Tyskland. Tre kantoner i nordvästra Schweiz deltar som observatörer.
Kort beskrivning
Partnerskapet startade 1999 och har som främsta mål att främja arbetstagarnas rörlighet inom regionen, att minska hindren för rörlighet och att inrätta informationskontor för arbetstagare om arbets- och levnadsvillkor på andra sidan gränsen.
I partnerskapets verksamhet ingår följande:
- Att samla information om den gränsöverskridande arbetsmarknaden (kartlägga vilka sektorer som har brist eller överskott på lediga platser. I detta ingår också att kartlägga behoven på båda sidor gränsen.)
-Att samla information om hindren för rörlighet och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska eller undanröja dem.
-Att ge gränsarbetare information om levnads- och arbetsvillkor och olika slag av lagstiftning (skatter, pensioner, social trygghet osv.) som tillämpas i regionen.
- Att sprida information om lediga platser och utbildningsmöjligheter i gränsregionen via arbetsförmedlingarna, arbetsmarknadens parter och lokala myndigheter.
- Att skapa en webbplats som innehåller en databas med uppgifter om praktikplatser hos företag i hela regionen.
- Att främja yrkesinriktad utbildning i hela gränsregionen.
- Att anordna yrkesinriktad utbildning i hela regionen för att bemöta bristen på arbetskraft inom vissa sektorer och yrken.
- Att skapa ett forum för dialog mellan arbetsmarknadens parter.
Partner
- Arbetsgivarföreningar från Alsace (Medef Alsace), Baden-Württemburg (Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände) och Rheinland-Pfalz (Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmerverbände).
- Interregionala fackföreningsråd (CSI Dreiländereck och CSI Euregio).
- Lokala arbetsförmedlingar (ANPE Alsace och Bundesanstalt für Arbeit).
- Lokala myndigheter i Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz och Alsace.
Samordnare
Laura Maillard
Adress: Hölderlinstr. 36, DE - 70174 Stuttgart
Telefon: +49 (0)711 941-1271
E-postadress: laura.maillard@eures-t.eu