Här får du hjälp

Eures i gränsregionerna

Northern Ireland/Ireland (IE-UK)

Det gränsöverskridande partnerskapets namn
Northern Ireland/Ireland (IE-UK)
Webbplats
http://www.eures-crossborder.org
Regioner som ingår

Eures gränsöverskridande partnerskap täcker hela Nordirland samt sex gränsgrevskap i Irland (Louth, Cavan, Monaghan, Donegal, Sligo och Leitrim).

Kort beskrivning

Eures (EURopean Employment Services) gränsöverskridande partnerskap bildades för att underlätta för människor som pendlar över gränserna till sitt arbete varje dag eller varje vecka. Målet är att undanröja åtminstone några av de hinder som människor möter.
Man inriktar sig främst på informationsluckor. Det kan till exempel handla om att arbetssökande inte känner till vilka möjligheter till sysselsättning och utbildning som finns på andra sidan gränsen, hur skattesystemet fungerar eller hur deras socialförsäkringsrättigheter kan komma att påverkas om de accepterar ett jobb.
Syftet med partnerskapet är även att bistå arbetsgivare genom att ge dem tillgång till ett större kandidaturval, dvs. arbetsssökande som lever på andra sidan gränsen. Arbetsgivare kan dessutom få råd i en mängd frågor om gränsöverskridande rekrytering.

Partner

I alfabetisk ordning:

  • Department Of Social Protection (DSP - socialdepartementet)
  • Confederation of British Industry (CBI – brittiskt industriförbund)
  • Department for Employment and Learning (DEL – myndighet för sysselsättning och lärande, Nordirland)
  • Dundalk Chamber of Commerce (handelskammaren i Dundalk, Irland)
  • Irish Business and Employers Confederation (IBEC – irländsk arbetsgivarorganisation)
  • Irish Congress of Trade Unions (ICTU – irländsk facklig centralorganisation)
  • Londonderry Chamber of Commerce (handelskammaren i Londonderry, Nordirland)
Samordnare
Dympna Boyle
Adress: EURES Cross Border Coordinator, Department of Social Protection, Dundalk
Telefon: +353 429392671
E-postadress: dympna.boyle@welfare.ie