Här får du hjälp

Eures i gränsregionerna

Galicia/Região Norte (ES-PT)

Det gränsöverskridande partnerskapets namn
Galicia/Região Norte (ES-PT)
Webbplats
http://www.eures-norteportugal-galicia.org
Regioner som ingår

Det gränsöverskridande partnerskapet omfattar provinserna Ourense och Pontevedra (Galicien i Spanien) och underregionerna Minho-Lima, Cávado, Ave och Tâmega (norra Portugal).

Kort beskrivning

Det gränsöverskridande partnerskapet upprättades 1997. Det omfattar en rad aktiviteter som ska göra det enklare för arbetsgivare och arbetstagare att röra sig över gränsen mellan Galicien och norra Portugal och göra regionen till en gemensam arbetsmarknad.

Partnerskapet har
- byggt upp ett nätverk av ”Conselleiros EURES” [Eures-rådgivare] som är specialister på gränsöverskridande och transnationell rörlighet; rådgivarna från de olika partnerorganisationerna (Xunta de Galicia, IEFP, Universidade de Vigo, ACISAT – se nedan) ger råd, information och service till arbetssökande, arbetstagare och arbetsgivare i gränsområdet Galicien–norra Portugal,
- tagit fram dokumentation och informationsmaterial i frågor med anknytning till gränsöverskridande rörlighet (social trygghet, skatter, arbetslöshet, erkännande av kvalifikationer, etablering av företag osv.),
- arrangerat seminarier och konferenser om rättigheter och skyldigheter för arbetstagare och arbetsgivare i ett gränsområde,
- arrangerat gränsöverskridande yrkesutbildning för arbetslösa,
- analyserat uppgifter om behoven på den gränsöverskridande arbetsmarknaden, arbetstagarnas rörlighet över gränsen och hinder för rörligheten,
- etablerat permanenta arbetsgrupper bestående av chefer och specialister från organ som Seguridad Social [försäkringskassan], Inspección de Trabajo [yrkesinspektionen] och Hacienda de Galicia y Portugal [Galiciens och Portugals finansdepartement] som identifierar hinder för rörligheten och vidtar åtgärder för att röja dem.

Dokument, undersökningar och övrig information finns på partnerorganisationernas kontor, webbsidan ovan och på cd-rom.

Partner

- Instituto do Emprego e Formaçao Profissional (IEFP) [portugisiska arbetsförmedlingen]
- Xunta de Galicia [Galiciens regionala regering]
- Servicio Público de Empleo Estatal – Instituto de Empleo (INEM) [spanska arbetsförmedlingen]
- Consello Sindical Interrexional Galicia-Norte de Portugal [Galicien–norra Portugals interregionala fackföreningsråd]:
- Unión General de Trabajadores de Galicia [allmänt fackförbund för arbetare i Galicien]
- Sindicato Nacional Comisións Obreiras de Galicia [nationell centralorganisation för fackförbund i Galicien]
- União Geral de Trabalhadores de Portugal [allmänt fackförbund för arbetare i Portugal]
- Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses [allmän centralorganisation för arbetare i Portugal]
- Associação Industrial do Minho [Minhos industriförbund]
- Associação Empresarial de Viana do Castelo [Viana do Castelos näringslivsförbund]
- União Empresarial do Vale do Minho [Vale de Minhos näringslivsförbund]
- Associação Empresarial do Alto Tâmega [Alto Tâmegas näringslivsförbund]
- Confederación de Empresários de Galicia [Galiciens arbetsgivarförbund]
- Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho [Vale do Minhos kommunförbund]
- Comunidade Urbana VALIMAR [VALIMARs kommunförbund]
- Federación Galega de Municipios e Provincias [Galiciens kommun- och provinsförbund]
- Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal [arbetsmarknadsförbundet i Galicien–norra Portugal]:
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte [kommittén för samordning och regional utveckling i norra Portugal]
- Secretaria Xeral de Relacións Exteriores-Xunta de Galicia [generalsekretariatet för utrikesfrågor – Galiciens regionala regering]
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte [kommittén för samordning och regional utveckling i norra Portugal]
- Universidade de Vigo [universitetet i Vigo]
- Universidade de Minho [universitetet i Minho]

Samordnare
Teresa Gonzàlez Ventin
Adress: Ed. Antiga Alfândega, Avenida de Espanha, P-4930 Valença
Telefon: +351.251.82.61.05
Fax: +351.251.82.61.04
E-postadress: teresa.ventin@iefp.pt