Här får du hjälp

Eures i gränsregionerna

Danubius (SK-HU)

Det gränsöverskridande partnerskapets namn
Danubius (SK-HU)
Webbplats
http://www.eures-t-danubius.eu
Regioner som ingår
Slovakien – fyra distrikt: Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, Levice Ungern – tre regioner: Västra Transdanubien, Centrala Transdanubien,Centrala Ungern
Kort beskrivning
Partnerskapet Danubius täcker en yta på nästan 10 000 kvadratkilometer med över 1,2 miljoner invånare längs med den sydvästra slovakiska och nordvästra ungerska gränsen, på båda sidor om Donau. Det är det första EURES-T mellan två nya EU-medlemsstater. De båda partnerländernas arbetsmarknader har varit sammanflätade i åratal och arbetstagarnas rörlighet stöddes av ett mellanstatligt avtal 1999 om ömsesidig sysselsättning för medborgarna. Gränstrafiken från Slovakien till Ungern har dock ökat särskilt efter maj 2004, då båda länderna anslöt sig till EU och utländska anställda i båda grannländerna befriades från kravet på arbetstillstånd. Denna utveckling ledde partnerländerna till att inrätta EURES-T Danubius. Ett ramavtal undertecknades i december 2006. I överensstämmelse med de deltagande arbetsförmedlingarna och arbetsmarknadens parter, och i överensstämmelse med deras ansvar på nationell och gränsöverskridande nivå, åtog sig avtalsparterna att följa de gemensamma målen på följande områden:
 1. Att informera de platssökande, dem som är intresserade av sysselsättning, samt arbetsgivare och andra användare om de aktuella bostads- och arbetsvillkoren på båda sidor om gränsen.
 2. Att stödja utbytet av information rörande efterfrågan och tillgången på sysselsättningstillfällen i gränsområdet genom direkta och regelbundna kontakter mellan Eures-konsulter för avtalsbaserade tjänster inom sysselsättning, samtidigt som hänsyn tas till den lagstiftning som reglerar hanteringen av personuppgifter.
 3. Att utveckla en social dialog på gränsöverskridande nivå, utbyta information om arbetsmarknadens utveckling och stödja den harmoniserade förvaltning som kommer att förutse sysselsättningsmöjligheter, samtidigt som hänsyn tas till den lagstiftning som reglerar hanteringen av personuppgifter.
 4. Att bidra till framtagningen av erbjudanden om yrkesmässig utbildning på gränsöverskridande nivå.
Partner
 • Centralkontoret för arbetsmarknad, sociala frågor och familjefrågor i Bratislava
 • Kontoret för arbetsmarknad, sociala frågor och familjefrågor i Dunajská Streda
 • Kontoret för arbetsmarknad, sociala frågor och familjefrågor i Nove Zámky
 • Kontoret för arbetsmarknad, sociala frågor och familjefrågor i Komárno
 • Kontoret för arbetsmarknad, sociala frågor och familjefrågor i Levice
 • Regionrådet för fackföreningarna/KOZ i regionerna Nitra och Trnava
 • Regionkontoret för AZZZ SR (sammanslutning av arbetsgivarföreningar i Republiken Slovakien) i Trnava
 • Centralkontoret för arbetsmarknadsfrågor i Budapest
 • Västra Transdanubiens regionarbetsmarknadskontor i Győr
 • Centrala Transdanubiens regionarbetsmarknadskontor i Székesfehérvár
 • Ungerns centrala regionarbetsmarknadskontor i Budapest
 • Ungerns centrala regionarbetsmarknadskontor vid rådet för arbetsmarknadsfrågor, arbetsgivarsidan
 • Ungerns centrala regionrepresentation vid rådet för arbetsmarknadsfrågor, arbetstagarsidan
 • Centrala Transdanubiens regionrepresentation vid rådet för arbetsmarknadsfrågor, arbetsgivarsidan
 • Centrala Transdanubiens regionrepresentation vid rådet för arbetsmarknadsfrågor, arbetstagarsidan
 • Västra Transdanubiens regionrepresentation vid rådet för arbetsmarknadsfrågor, arbetsgivarsidan
 • Västra Transdanubiens regionrepresentation vid rådet för arbetsmarknadsfrågor, arbetstagarsidan
Samordnare
Edita Bertová
Adress: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovakia, Biskupa Királya 30, SK - 94501 Komárno
Telefon: +421 35 2442309
Fax: +421 35 7732170
E-postadress: eures.t.danubius@gmail.com