Novice na portalu

Sodelovanje Španije in Nemčije pripomoglo k zaposlitvi 565 iskalcev zaposlitve

Ker stopnja brezposelnosti v Španiji še vedno narašča, se preskušajo nove zamisli za spodbujanje zaposlovanja po vsej državi. Ena najuspešnejših je dvostransko sodelovanje na področju zaposlovanja z drugimi državami članicami EU. V primeru sodelovanja Španije in Nemčije je 565 španskih iskalcev zaposlitve v zadnjih 12 mesecih našlo zaposlitev v nemških podjetjih.
 
Skoraj četrtina Špancev in več kot polovica mladih v Španiji (starih od 15 do 24 let) je brezposelnih. Marisa Carmona Urda, Euresova svetovalka v Španiji, pojasnjuje, da je stopnja brezposelnosti v njeni regiji Santa Cruz de Tenerife „približno 33-odstotna, kar pomeni, da je zelo visoka“.
 
Vendar ima nekaj pozitivnih novic glede evropskega partnerstva, ki se je začelo marca 2011. „Od začetka dvostranskega sodelovanja med mrežo Eures v Španiji in Nemčiji smo na delo v Nemčijo napotili 565 Špancev,“ pojasnjuje Marisa.
 
„Eden najobsežnejših primerov zaposlovanja, ki je nastal v okviru tega sodelovanja, se nanaša na spletnega prodajalca na drobno Amazon, ki je zaposlil 430 iskalcev zaposlitve, predvsem za dejavnosti pakiranja. Drugi uspešni primeri zaposlovanja se nanašajo na 60 inženirjev, ki so pred kratkim našli zaposlitev v Nemčiji, in iskalce zaposlitve iz sektorja zdravstvene nege ter sektorja hotelirstva in gostinstva, ki so tudi dobili zaposlitev,“ pripoveduje Marisa.
 
Spodbujanje nadaljnjega sodelovanja
 
V okviru tega novega sodelovanja delujejo v Nemčiji in Španiji štiri specializirane skupine za zaposlovanje, ki se osredotočajo predvsem na tehnični in zdravstveni sektor, sektor hotelirstva in gostinstva ter sezonsko delo. V Španiji organizirajo zaposlitvene dogodke za nemška podjetja in oglašujejo prosta delovna mesta v Nemčiji.
 
Na začetku je bilo sodelovanje postavljeno pred več izzivov. Nemški delodajalci so sprva pričakovali, da bodo našli „idealnega kandidata“ z veliko delovnimi izkušnjami in odličnim znanjem nemškega jezika, vendar so bile te prvotno visoke zahteve omiljene, da je bilo mogoče vključiti tudi iskalce zaposlitve brez delovnih izkušenj in/ali odličnih jezikovnih spretnosti. Španski iskalci zaposlitve so poleg tega potrebovali pomoč Euresovih svetovalcev iz Španije in Nemčije pri prilagajanju življenjepisov nemškemu načinu priprave tega dokumenta.
 
Uspeh tega sodelovanja je vodil k sklenitvi podobnih sporazumov med Španijo in nordijskimi državami ter Belgijo in Nizozemsko. Marisa svoje pripovedovanje zaključi z naslednjim poudarkom: „Načrtujemo, da bomo sodelovanje razširili in vanj vključili zaposlovanje španskih poklicnih voznikov tovornjakov, ki jih je zelo hudo prizadela kriza v gradbenem sektorju.“
 
Preberite več:
 
Poiščite zaposlitveni dan na Euresovem koledarju prireditev.
 
 
Več informacij o delovnih in življenjskih razmerah v različnih evropskih državah je na voljo na Euresovem portalu za zaposlitveno mobilnost.
 
 
Več informacij o tem, kaj lahko Eures stori za delodajalce.

« Nazaj