Novice na portalu

Euresovo strokovno znanje spodbudilo zaposlitvena prizadevanja multinacionalne družbe

Družba Capgemini je vodilni svetovni ponudnik rešitev na področju svetovanja, tehnologije in podizvajanja. Ko je poljska podružnica te družbe iskala nove delavce v Evropi, se je obrnila na Eures po strokovno pomoč in nasvete.
 
Družba Capgemini zaposluje več kot 115 000 ljudi po vsem svetu in posluje v 40 državah, kar potrjuje njen status zares globalne družbe. „Naša poljska podružnica zaposluje več kot 4 600 delavcev in hitro raste,“ pripoveduje Magdalena Dorożyńska, administratorka v oddelku za gradnjo blagovne znamke delodajalca in zaposlovanje pri družbi Capgemini Poljska.
 
„Eures je na začetku družbi Capgemini pomagal zapolniti le eno prosto delovno mesto, v zadnjih dveh letih pa smo čedalje pogosteje v stikih in Eures je družbi Capgemini pomagal poiskati delavce za veliko več prostih delovnih mestih,“ pojasnjuje Barbara Zahuta, Euresova svetovalka na Nizozemskem. Po Barbarinih besedah je bila družba Capgemini Poljska eden od prvih poljskih delodajalcev, ki je iskal delavce na Nizozemskem.
 
„Eures podpira družbo Capgemini pri objavi razpisanih prostih delovnih mest, dostopanju do zbirk podatkov o kandidatih in sodelovanju na Euresovih zaposlitvenih sejmih,“ dodaja Agnieszka Litewka, višja strokovna sodelavka v oddelku za gradnjo blagovne znamke delodajalca in zaposlovanje pri družbi Capgemini. Na zadnjem zaposlitvenem sejmu, ki ga je organiziral Eures na Nizozemskem, je bilo oglaševanih šest prostih delovnih mest, predloženih pa je bilo zelo veliko kakovostnih življenjepisov. „Na nizozemskem nacionalnem zaposlitvenem sejmu smo od nizozemskih iskalcev zaposlitve prejeli veliko število življenjepisov, ki so ustrezali merilom,“ pripoveduje Agnieszka.
 
Poljska podružnica družbe zdaj zaposluje približno 100 tujih državljanov, od tega jih je bilo veliko zaposlenih na podlagi sodelovanja z Euresom. „Nadvse cenimo naše sodelovanje z Euresom, saj nam omogoča navezavo stikov s kandidati, ki jih sami sicer ne bi mogli doseči,“ dodaja Magdalena.
 
Eures na Nizozemskem in družba Capgemini Poljska sta tesno sodelovala celo pri razširjanju izčrpnega priročnika za perspektivne in nove delavce, v katerem so na voljo informacije o družbi ter o življenjskih in delovnih razmerah na Poljskem. Družba Capgemini Poljska zdaj ob pomoči Euresa oglašuje pet prostih delovnih mest, namenjenih govorcem nizozemščine iz Nizozemske in Belgije za področja, kot so pomoč strankam, finance in računovodstvo ter podpora IT.
 
 
Preberite več:
 
Poiščite dan zaposlovanja na Euresovem koledarju prireditev.
 
 
Več informacij o delovnih in življenjskih razmerah v različnih evropskih državah je na voljo na Euresovem portalu za zaposlitveno mobilnost.
 
 
Poiščite usposobljene delavce v Euresovi zbirki podatkov z življenjepisi.
 
Več informacij o tem, kaj lahko mreža EURES stori za delodajalce.

« Nazaj