Novice na portalu

Pozitivno partnerstvo: mobilnost delovne sile med Madžarsko in Avstrijo

Po odpravi začasnih omejitev na trgu dela, ki so bile uvedene po širitvi EU leta 2004, se sedaj veliko Madžarov seli v Avstrijo in tam išče delo.
 
Ko so Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Slovenija in Slovaška maja 2004 vstopile v EU, je bilo uvedenih nekaj začasnih omejitev glede prostega pretoka delavcev, da bi olajšali prehod na polno mobilnost delovne sile.
 
Maja 2011 so bile omejitve v celoti odpravljene in državljani teh držav zdaj uživajo neomejeno svobodo življenja in dela v kateri koli državi članici EU. Kot kažejo podatki avstrijskega javnega zavoda za zaposlovanje, je avgusta 2011 v Avstriji delalo 39 509 priseljencev iz Madžarske, kar pomeni povečanje za 11 519 delavcev ali 41 % glede na število v letu 2010. To povečevanje je bilo doslej prisotno v celotnem letu 2011.
 
Profesor Herbert Brücker, strokovnjak za migracije na Inštitutu za raziskovanje trga dela in zaposlovanja (IAB) v Nürnbergu v Nemčiji, navaja, da je „prosti pretok delovne sile v EU na splošno vsekakor zgodba o uspehu, saj prinaša večjo produktivnost dela, nesporne koristi za socialno državo in večjo osebno svobodo.“
 
Helmut Gerl, začasni vodja EURES pri AMS Österreich, poudarja, da je „Avstrija predvsem ,država pritoka‘. To pomeni, da iskalci zaposlitve iz Madžarske, ki nameravajo delati v Avstriji, večinoma dobijo osnovne informacije na madžarskih javnih zavodih za zaposlovanje. Svetovanje o pogojih življenja in dela lahko dobijo tudi prek partnerstva EURES-T Pannonia**.
 
Iskalci zaposlitve iz osmih novih držav članic lahko sedaj prek mreže EURES in čezmejnih partnerstev, kakršno je avstrijsko-madžarsko partnerstvo EURES-T Pannonia, poiščejo potrebno podporo, da preučijo svoje zaposlitvene možnosti v kateri koli državi članici EU.
 
 
Več o tem:
 
 
Več informacij o delovnih in življenjskih pogojih v različnih evropskih državah lahko dobite na portalu EURES za zaposlitveno mobilnost.
 
 
Poiščite usposobljene delavce v EURES-ovi zbirki življenjepisov .
 
Preberite si, kako lahko EURES pomaga delodajalcem.
 
** Partnerstvo „EURES-T Pannonia Partnership“ je EURES-ovo čezmejno partnerstvo Avstrije in Madžarske. Obstaja že več kot 20 EURES-ovih čezmejnih partnerskih sodelovanj, ki so geografsko razporejena po vsej Evropi in vključujejo več kot 13 držav. Več informacij je na voljo na spletišču EURES.

« Nazaj