Novice na portalu

Kako oceniti svoje jezikovno znanje v prošnji za zaposlitev

Ali ste med iskanjem zaposlitve že kdaj ugotovili, da opisa „dobro“ ali „odlično znanje jezika“ nista dovolj natančna?Novo orodje vam bo pomagalo bolje oceniti vašo raven znanja jezika, zaradi česar boste imeli več možnosti na trgu dela.
 
Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) se vse pogosteje uporablja kot učinkovito orodje za oceno ravni jezikovnega znanja. Eures podpira uporabo življenjepisa Europass in CEFR je sestavni del nabora orodij, ki jih ponuja Europass.
 
„V globalni dobi, v kateri se komunikacija in mednarodna mobilnost povečujeta, je znanje jezikov nedvomno koristno za poklicno napredovanje. Če iskalec zaposlitve svoje znanje opredeli na jasen in mednarodno primerljiv način, se s tem gotovo povečajo njegove možnosti za zaposlitev,“ je poudaril Pedro Chaves, zaposlen pri Evropski komisiji.
 
CEFR je uporabnikom prijazno orodje – vsebuje šest referenčnih opisov znanja jezika, od ravni A1 (osnovno znanje) do ravni C2 (tekoče znanje), in služi kot model, ki se lahko uporabi za vse evropske jezike. Okvir za samoocenjevanje je izboljšan z uporabo enostavnih, dostopnih in nazornih deskriptorjev v obliki „sposoben sem“; na primer: „Sposoben sem razumeti večino poročil in informativnih televizijskih oddaj o aktualnem dogajanju.” „CEFR je preglednica, ki se lahko uporabi za opis ravni jezikovnega znanja po skupnih merilih, sprejetih v vsej Evropi,“ je dodal g. Chaves.
 
Waldemar Martyniuk, izvršni direktor Evropskega centra za sodobne jezike, je poudaril, da je referenčni okvir za oceno znanja jezikov zaradi svoje praktičnosti neprecenljivo orodje za iskalce zaposlitve in delodajalce. „Ko nekoga zaposlite, morate vedeti, kaj dejansko zna. Opisi iskalcev zaposlitve so pogosto nenatančni. Deskriptorji v CEFR delodajalcem omogočijo, da si ustvarijo natančnejšo predstavo o morebitnem prihodnjem uslužbencu.“
 
 
Več o tem:
 
Več informacij o povezanih orodjih in instrumentih, ki jih ponuja Svet Evrope.
 
 
Oblikujte svoj življenjepis Europass CV.
 
Poiščite Euresovegasvetovalca.
 
Več informacij o delovnih in življenjskih razmerah v različnih evropskih državah je na voljo na Euresovem portalu za zaposlitveno mobilnost.
 
 
Poiščite usposobljene delavce v Euresovi zbirki podatkov z življenjepisi.

« Nazaj