Novice na portalu


„Oprostite, ne govorim danščine“ ni več ovira

Na Danskem je nizka stopnja brezposelnosti, ki znaša 3,3 % (in predstavlja poleg stopnje brezposelnosti na Nizozemskem najnižjo stopnjo v vsej EU), ustvarila akutno pomanjkanje delovne sile v ključnih gospodarskih sektorjih. Največje je pomanjkanje delavcev med vozniki in operaterji premičnih naprav. Zaradi tega je podjetje Arriva Skandinavien S/A rešitev našlo v tem, da je nizko kvalificirano delovno silo začelo iskati v tujini ter na ta način zapolnilo svoje kadrovske vrzeli. Podjetje Arriva je s svojimi več kot 5.000 zaposlenimi eno od največjih skandinavskih podjetij v svoji panogi, ki letno prepelje čez milijardo potnikov na Danskem, v Združenem kraljestvu, Španiji, na Nizozemskem, v Nemčiji, Portugalski, Švedski in Italiji. Ob koncu poletja 2007 je podjetje Arriva začelo iskati več kot 400 voznikov avtobusa, po pričakovanjih pa bi v naslednjih dveh letih potrebovalo do 1.600 novih voznikov.
 
Podjetje se je v letošnjem septembru zato odločilo, da se obrne na službo za zaposlovanje EURES Danska, ki je po naključju prav takrat nameravalo na Poljskem in v Nemčiji pričeti z informativno avtobusno turnejo. V nasprotju z nordijskimi državami se Nemčija in Poljska soočata z bistveno višjo stopnjo brezposelnosti (6,3 % in 9,1 %). Namen te turneje, ki predstavlja del kampanje Evropski informativni dnevi o zaposlovanju 2007, je bil obiskati pet krajev v vsaki državi in tako vzpostaviti neposredni stik med danskimi svetovalci za zaposlovanje in delodajalci na eni strani ter lokalnimi iskalci zaposlitve na drugi strani. „Potniki“ so promovirali priložnosti za zaposlitev v tej skandinavski državi in potencialnim kandidatom ponudili svojo pomoč.
Podjetje Arriva se je odločilo, da se pridruži turneji in v ekipo avtobusa vključi svojega predstavnika.
 
Zavedajoč se splošnega pomanjkanja delavcev na danskem trgu delovne sile, je podjetje moralo poiskati še rešitev za jezikovne ovire, s katerimi se bodo soočili novi delavci iz tujine. V ta namen je podjetje Arriva predlagalo štirimesečno prilagoditveno obdobje, v katerem bi na novo prispeli delavci obiskovali intenzivni tečaj danskega jezika in hkrati že začeli delati kot vozniki, ki bi pri delu nosili priponko „Oprostite, ne govorim danščine“. Prevozniško podjetje se je zavedalo, da je danskim potnikom več do kakovostnega prevoza kot pa do tega, da se lahko pogovarjajo s svojimi šoferji. 
 
Pobuda podjetja Arriva se je izkazala kot uspešna. Podjetje je med samo turnejo in po njenem zaključku prejelo več kot 500 prijav, na podlagi katerih so izbrali približno 40 kandidatov, ki so jih povabili na razgovor. Višje plače so bile samo ena izmed privlačnih ugodnosti, ki se je obetala kandidatom (Poljaki lahko zaslužijo tudi do sedemkrat več kot v svoji državi). Poleg tega je bilo podjetje Arriva pripravljeno bodočim delavcem pomagati tudi pri iskanju ustrezne nastanitve in jim tako olajšati priselitev.
 
Ob podpori EURES-a je podjetje uspešno rešilo problem pomanjkanja delovne sile v svoji gospodarski panogi. Tako Peter Correll iz podjetja Arriva kot tudi svetovalec danskega EURES-a, Jorgen Uldall-Ekmann, sta turnejo z informacijskim avtobusom ocenila pozitivno. Pri tej pobudi je sodelovalo znatno število iskalcev zaposlitve in delodajalcev, o njej pa so obširno poročali tudi mediji v vseh treh državah. Zahvaljujoč EURES-u je še enemu podjetju uspelo zadovoljiti potrebe danskega pa tudi poljskega in nemškega trga delovne sile.
 
* Eurostatov Euro kazalnik 132/2007
 

« Nazaj