Novice na portalu


Mobilnost umetnosti in umetnikov v Evropi

Zakaj je mobilnost tako pomembna za (evropske) umetnike? Pospeševanje mobilnosti in izmenjave je za regionalne umetnike pomemben „izhod“, saj tako nagovorijo večje občinstvo in s tem večji trg. Za veliko samostojnih glasbenikov v Evropi je možnost koncertiranja v drugih državah edinstvena priložnost, da postanejo popularni. Uspeh v tujini je pogosto korak k večji popularnosti v domači državi. Večja mobilnost ponuja nove možnosti v luči trenutnih težav, s katerimi se soočajo glasbene založbe, ter v luči splošne krize v glasbeni industriji.

Pojem mobilnosti zajema različne elemente. Za profesionalne umetnike to pomeni predvsem možnost turnej (po Evropi) in izvažanja njihovih del. Vendar pa mobilnost pomeni tudi vzpostavljanje omrežij umetnikov in njihove rezidenčnosti v različnih evropskih mestih. Ta posebna vrsta „rezidence“ predpostavlja, da umetnika gosti tuja kulturna ustanova (galerija, umetniška akademija, glasbena šola, kulturni center itd.), da umetnik tam preživi nekaj časa in, pogosto v sodelovanju z lokalnimi umetniki, izvede projekt. Za veliko mladih umetnikov je takšna vrsta prebivanja edinstvena priložnost, da se povežejo s kolegi, dobijo navdih in odkrijejo nove načine izražanja.

Evropska integracija je nedvomno imela pomembno vlogo pri spodbujanju mobilnosti umetnikov. Umetniki priznavajo, da je odstranitev ovir za prosto gibanje po Evropski uniji izjemno pospešila organizacijo turnej in možnosti za predstavitev umetniških del v drugih državah. Druga prednost, ki je pomembna predvsem za samostojne umetnike, je zmanjšanje letalskih prevoznin. Producenti pa na drugi strani poudarjajo, da je uvedba enotne denarne valute izjemno poenostavila njihovo delo.

Samostojni glasbeniki menijo, da pomanjkanje finančnih sredstev predstavlja glavno težavo pri „izvažanju“ njihovega dela ali organiziranju koncertov v drugih evropskih državah. To še zlasti velja za neuveljavljene umetnike. Druge ovire vključujejo nezadostno institucionalno podporo in nezmožnost vzpostavitve pravih zvez. V tem smislu sta pomembna predvsem vzpostavitev omrežij umetnikov za izmenjavo idej in izvajanje skupnih pobud.

Zanimiva ideja, povezana s tem, je zamisel o virtualni mobilnosti. Internetne strani, kot sta my space ali You tube, dajejo umetnikom možnost predstavitve in razširjanja njihovih del na hiter in učinkovit način. Multimedijski programi omogočajo, da po svetu „krožijo“ skoraj vse vrste umetniških del - pesmi, video posnetki, inštalacije ali celo gledališke predstave. Zaradi minimalnih ali celo ničnih stroškov za te dejavnosti so multimedijski programi zaželen način predstavitve, predvsem za samostojne umetnike.

Te nove tendence nenehne izmenjave med umetniki in priložnosti za vzpostavitev umetniških omrežij tvorijo podlago za nov evropski prostor umetniške mobilnosti. Umetniki, producenti in menedžerji bi se zato morali še bolj posvetiti vzpostavitvi omrežij, sodelovanju v skupnih projektih in tvorjenju močnejših vezi z ustanovami, da bi na ta način še pospešili kroženje umetnikov in umetniških del po Evropi.

Komisija podpira zadevne projekte

Spodbujanje mobilnosti umetnikov in umetniških del po Evropi je postalo zelo pomembno v času, ko umetniki in menedžerji iščejo nove načine za svojo uveljavitev na evropski umetniški sceni. V zvezi s tem je Evropska komisija podprla dve pobudi v okviru, evropskega leta mobilnosti delavcev 2006 (European Year of Workers’ Mobility 2006), in sicer z - po naključju - zelo podobnim imenom.

Mobile.Home

Mobile.Home je bil enoletni program sodelovanja med neformalnim združenjem evropskih gledališč - IETM (Informal European Theatre Meetings), finskim gledališkim informacijskim centrom (Finnish Theatre Information Centre), evropsko ligo združenj delodajalcev na področju uprizoritvenih umetnosti Pearle*, Goethejevim inštitutom (Bruselj), Visiting Arts, On the move in povezanimi partnerji. Projekt Mobile.Home se je ukvarjal z uspehi in ovirami gibanja umetnikov in umetnosti preko evropskih meja. Na pojav „mobilnosti“ je gledal s tehničnega, filozofskega in umetniškega vidika, njegov namen pa je bil poudariti dobro prakso in povezati interesne skupine iz javnega, zasebnega in družbenega sektorja. Poleg tega se je projekt močno osredotočil na uprizoritvene umetnosti in predvsem na mlajšo generacijo.

Projekt je med drugim vključeval tudi pomoč uporabnikom Mobile.Home Helpdesk. Ta spletna storitev je nudila informacije v zvezi z upravnimi, pravnimi in socialnimi vidiki mobilnosti poustvarjalcev v Evropi ter individualno podporo umetniškim podjetjem in umetnikom pri vprašanjih, povezanih z mobilnostjo. Vprašanja, ki so bila zastavljena prek te spletne storitve, in rezultati dodatnih raziskav v zvezi s temi vprašanji bodo zbrani v končnem Poročilu o raziskavi mobilnosti & priporočilih.

Bruseljski Goethejev inštitut, Visiting Arts in Fondazione Fitzcarraldo so sodelovali pri digitalnih portretih (Digital Portraits) mladih umetnikov, ki so delali in živeli v različnih državah EU. Končna navzkrižno sektorska konferenca, ki je potekala novembra 2006, je vse to povezala ter povabila umetniške organizacije, delodajalce, javne uprave, omrežja in druge, da obravnavajo glavne teme in o njih razpravljajo, preučijo primere dobre prakse in predlagajo praktične rešitve za obstoječe težave.

Projekt Mobile Home

Projekt Mobile Home je vodil kulturni center Friche - La Belle de Mai iz Marseilla. Projekt je združil umetnike in menedžerje iz različnih evropskih držav in spodbujal vrsto dejavnosti, katerih cilj je bil pospeševati mobilnost samostojnih umetnikov. Projekt je na podlagi določitve največjih trendov in težav, povezanih z mobilnostjo umetnikov, poskušal ustvariti izhodišče za okrepljeno izmenjavo zamisli in izkušenj v t. i. evropskem kulturnem in umetniškem prostoru.

Ekipa La Friche je v sodelovanju s poročevalcem Radia Grenouille iz Marseilla, drugim glavnim partnerjem pobude, „raziskala“ pet evropskih mest, in sicer Bruselj, Berlin, London, Helsinke in Rigo. S preučitvijo glavnih smeri razvoja lokalne umetniške scene, vključno z glavnimi akterji in novimi tendencami, je skupina sestavila „kulturni zemljevid“ teh glavnih mest. Ta zemljevid je bil pozneje predstavljen v številnih radijskih programih, ki so lokalno občinstvo seznanjale s tem, kako vitalna je umetnost in kakšni so pojavljajoči se trendi v umetnosti v Evropi.

Na zaključnem dogodku v Marseillu 17. in 18. novembra 2006 je sodelovalo več kot 70 profesionalcev - umetnikov, producentov neodvisnih glasbenih založb ter menedžerjev festivalov in umetniških centrov iz vse Evrope, dogodka pa se je udeležilo tudi več kot 500 ljudi, predstavnikov lokalnega občinstva. Ta barvit dogodek je vključeval dva dni sestankovanj, razprav, delavnic in predstav, vse to pa je bilo posvečeno mobilnosti delavcev.

« Nazaj