Novice na portalu


EURES Bodensko jezero (EURES Bodensee) združuje sile z vodstvenimi delavci s kadrovskega področja

Povabilu EURES-BODENSEE ter Industrijske in trgovinske zbornice kantona Thurgau (Industrie- und Handelskammer (IHK) Thurgau) na prvo tovrstno srečanje vodstvenih kadrovskih delavcev, ki je potekalo 19. oktobra, se je odzvalo okoli 50 udeležencev.
 
EURES-BODENSEE, EURES-ovo čezmejno partnerstvo regije Bodensko jezero, so leta 2003 ustanovili zavodi za zaposlovanje iz Nemčije, Avstrije in Švice, vanj pa je vključenih skupno 13 regionalnih uprav za zaposlovanje.
 
Industrijska in trgovinska zbornica kantona Thurgau (Industrie- und Handelskammer (IHK) Thurgau) je zveza več kot 600 industrijskih, trgovskih in storitvenih podjetij iz švicarskega kantona Thurgau.
 
Srečanje z naslovom „Mednarodno zaposlovanje kadrov“ se je osredotočilo na naraščajočo pomembnost mednarodnega trga dela v času odpravljanja državnih meja in čedalje večje internacionalizacije gospodarstva.
 
Tako iskalci zaposlitve kot tudi potencialni delodajalci se soočajo z mnogimi ovirami mobilnosti, kot so denimo razlike v pravnih sistemih, težave pri priznavanju diplom pa tudi izrazito raznoliki kulturni običaji. Naloga omenjenega srečanja je bila, prepoznati te ovire in razpravljati – še posebej z vidika regij – o možnih rešitvah zanje.
 
Razprava v okviru delovnih skupin je temeljila na dveh izhodiščnih postavkah:
1.      Naraščajoče pomanjkanje strokovno usposobljenih delavcev sili podjetja k iskanju novih in aktivnejših načinov pritegnitve kandidatov iz tujine.
2.      Podjetja v regiji Bodensko jezero bodo morala spremeniti svojo usmeritev, da bodo lahko ostala trajnostno konkurenčna na mednarodnem trgu dela.
 
Delovne skupine so ugotovile številne dejavnike, ki vplivajo na izboljšanje delovne mobilnosti. Med prihodnje naloge, ugotovljene na tej razpravi, spadajo zagotovitev boljše družbene integracije, izboljšava sodelovanja s šolami in univerzami oziroma zagotovitev celovitih osnovnih informacij v ‘Paketih dobrodošlice’ pa tudi potreba, da udeležene strani v zadevnih državah začnejo razmišljati bolj svobodomiselno.
 
Udeleženci so pripravili celo vrsto predlogov za konkretne ukrepe. Okrepitev istovetenja z blagovno znamko ‘Bodensko jezero’, boljša izmenjava informacij in primerov dobre prakse, ukrepi za boljšo integracijo zaposlenih (jezikovni tečaji, nastanitev,…) ali močnejše sodelovanje v zadevnih procesih političnega odločanja so le nekatere izmed številnih koristnih zamisli, ugotovljenih v razpravi.
 
Upamo, da bodo tudi druga regionalna partnerstva posnemala uspeh tega prvega srečanja vodstvenih delavcev s kadrovskega področja.
 
Poročilo o srečanju je (samo v nemščini) na voljo na spletni strani EURES Bodensee
 
Za vse dodatne informacije se obrnite na koordinatorja EURES Bodensee, g. Wolfganga Himmla: wolfgang.himmel@translake.org
 

« Nazaj