V žarišču...

Pomoč malim in srednje velikim podjetjem: kako vam lahko program „Tvoja prva zaposlitev Eures“ koristi?

Mala in srednje velika podjetja (MSP) pomembno prispevajo h gospodarstvu EU, zlasti pri odpiranju novih delovnih mest. Eures in program „Tvoja prva zaposlitev Eures“ pomagata mladim iskalcem zaposlitve najti službo v tujini. Za primer bomo vzeli nemško podjetje Vivat in vam predstavili, kakšne koristi imajo lahko iskalci zaposlitve ter mala in srednje velika podjetja od programa „Tvoja prva zaposlitev Eures“.

Podjetje Vivat, ki se ukvarja s ponudbo stanovanjske oskrbe za starejše ljudi, je dober primer MSP, za katere EU upa, da bodo oživila trg dela in evropsko gospodarstvo. Sedež ima v gospodarsko močni evropski državi Nemčiji, v njem pa je zaposlenih okoli 35 ljudi. Se pa srečuje s pomanjkanjem usposobljenih delavcev, ki jih potrebuje.
 
Zato se je leta 2012, ko je potrebovalo medicinske sestre, obrnilo na lokalnega Euresovega svetovalca. Potem ko so na spletu objavili prosta delovna mesta, so prejeli ogromno prijav iz Španije, zato se je podjetje z Euresom dogovorilo, da razgovore organizirajo na Majorki. Po uspešnih razgovorih je podjetje redno zaposlilo šest medicinskih sester. V okviru programa „Tvoja prva zaposlitev Eures“ so podjetje Vivat in novo zaposlene medicinske sestre pridobili subvencijo za potne stroške in stroške preselitve.
 
Winfried Schönauer, eden od izvršnih direktorjev podjetja Vivat, nam je razkril, kakšne izkušnje ima s programom in kaj si misli o njem. „Program je bil za nas zelo koristen, saj ni pomagal samo zaposlenim pri kritju njihovih potnih stroškov in stroškov selitve, ampak tudi nam, delodajalcem, z dodelitvijo finančne pomoči za vsakega delavca kot prispevek k našemu programu vključevanja. Zelo pomembno je namreč združiti delavce in delodajalce ter že na začetku pokazati prilagodljivost na obeh straneh.“
 
Winfried je še dodal, kako bi bilo mogoče program še izboljšati, in predstavil splošne težave, na katere naletijo MSP, ko želijo zaposliti delavce iz tujine. „Želim si, da bi po podpisu pogodbe imel več podpore, zlasti finančne, da bi se španski delavci v Nemčiji počutili bolj sproščeno in dobrodošlo.“
 
„Za vzpostavitev podlage za dolgotrajnejše zaposlitveno razmerje je potrebno ogromno podpore na različnih področjih: od prijave in odjave, namestitve, zavarovanja, prevodov različne dokumentacije do številnih drugih vsakdanjih zadev. Da delavec pridobi priznanje o usposobljenosti, je ključno, da je vešč tudi komunikacije: novo zaposleni delavci tako osem mesecev delajo le 80 %, preostanek časa pa se učijo tujega jezika. To je za podjetje, veliko kot je naše, precejšen finančni zalogaj.“
 
Zaposlovanje ljudi iz tujine prinaša številne prednosti, saj lahko ti delavci zapolnijo vrzeli v poklicih, za katere obstaja na določenem območju pomanjkanje, hkrati pa organizaciji doprinesejo nove načine dela in dodajo poseben značaj. Seveda to vključuje tudi izzive, ki jih najbolj občutijo mala in srednje velika podjetja. Medtem ko imajo večja podjetja v fazi vključevanja delavcev na delovno mesto na voljo več osebja in sredstev, s katerimi lahko novo zaposlenim osebam sami pomagajo razrešiti praktična vprašanja, jih MSP običajno nimajo. Zato ima Eures pomembno vlogo pri iskanju najboljših kandidatov za delodajalce, ne glede na to, kje v Evropi imajo sedež.
 
Več o tem:
 
Poiščite zaposlitveni dan v Euresovem koledarju dogodkov.
 
 
Več informacij o delovnih in življenjskih razmerah v različnih evropskih državah je na voljo na Euresovem portalu za zaposlitveno mobilnost.
 
 
Več informacij o tem, kaj lahko Eures stori za delodajalce.
 
Pridruži se Euresu na Facebooku.
 
Spremljajte Eures na Twitterju.
 
Poveži se z Euresom prek Linkedln.
 
Spremljajte Eures na Google+.

 

Zadnja posodobitev: 07/2013


odklanjanje odgovornosti
Namen člankov v rubriki "V žarišču …" je obveščati uporabnike portala EURES o aktualnih temah in trendih ter spodbujati razpravo in izmenjavo mnenj. Članki ne izražajo nujno stališča Evropske komisije.