Ustrezna pomoč

EURES v čezmejnih regijah

Pannonia (HU-AT)

Ime čezmejnega sodelovanja
Pannonia (HU-AT)
Spletna stran
http://www.eures-pannonia.eu
Zajete regije
Avstrija:
Gradiščanska
Spodnja Avstrija (Baden, Berndorf, Bruck a. d. Leitha, Mödling, Neunkirchen, Schwechat, Wiener Neustadt)
Štajerska (Feldbach, Fürstenfeld, Hartberg)

Madžarska – zahodna podonavska regija:
okrožje Győr-Moson-Sopron
okrožje Vas
okrožje Zala
Kratek opis
Čezmejno sodelovanje EURES-T Pannonia je bilo ustanovljeno v prvi polovici leta 2009 na območju zahodne Madžarske in vzhodne Avstrije po dveh letih priprav, v sodelovanju s 26 partnerskimi organizacijami, vključno z madžarskimi in avstrijskimi zavodi za zaposlovanje, organizacijami, ki zastopajo interese delavcev in delodajalcev. Sodelovanje vpliva na skoraj dva milijona prebivalcev in kot je razvidno iz predhodnih raziskav tudi na več deset tisoč ljudi, ki se vsak dan vozijo na delo v sosednjo državo. Partnerstvo EURES-T Pannonia je bilo ustanovljeno kot rezultat skoraj dveh desetletij uspešnega sodelovanja na trgu dela med avstrijskimi in madžarskimi partnerji.

Njegovi cilji na območjih ob meji so:
  • delavcem in delodajalcem zagotavljati posebne informacije, s katerimi bodo lažje našli službo oziroma delovno silo v sosednji državi, ter s tem podpirati mobilnost delavcev;
  • svetovanje in zagotavljanje informacij o življenjskih in delovnih razmerah v sosednjih državah;
  • prispevanje k oblikovanju skupnega gospodarskega območja na enotnih temeljih in enotnega trga dela;
  • oblikovanje zbirke podatkov o dvostranskem čezmejnem trgu dela za učinkovitejšo izmenjavo informacij;
  • spodbujanje usklajevanja ponudbe in povpraševanja na trgu dela;
  • prispevanje k razumevanju sistema poklicnega in nadaljnjega usposabljanja ter k njegovemu nadaljnjemu razvoju;
  • v vlogi vmesne organizacije vzpostavljanje dialoga med industrijskimi udeleženci in socialnimi partnerji;
  • spodbujanje in podpiranje skupnih projektov in pobud na trgu dela na obmejnih območjih z namenom spodbujanja zaposlovanja.
Partnerji
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (javni zavod za zaposlovanje)
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (regionalni center za delo za območje zahodnega Podonavja)
Arbeitsmarktservice Österreich (avstrijski zavod za zaposlovanje)
Arbeitsmarktservice Burgenland (zavod za zaposlovanje za območje Gradiščanskega)
Arbeitsmarktservice Niederösterreich (zavod za zaposlovanje za območje Spodnje Avstrije)
Arbeitsmarktservice Steiermark (zavod za zaposlovanje za območje Štajerske)
Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ) (nacionalno združenje splošnih potrošniških zadrug in trgovskih organizacij)
Agrár Munkaadói Szövetség (AMSZ) (združenje delodajalcev v kmetijstvu)
Gyõr-Moson-Sopron megyei Kereskedõk Érdekképviseleti Egyesülete (KISOSZ) (zveza za zastopanje interesov trgovcev v okrožju Gyõr-Moson-Sopron)
Zala Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (nacionalno združenje delodajalcev in industrialcev v okrožju Zal)
Vas Megyei Ipartestületek Területi Szövetsége (regionalno združenje industrijskih organov v okrožju Vas)
Vas Megyei Ipari Szövetkezetek és Vállalkozások Szövetsége (združenje industrijskih zadrug in podjetij v okrožju Vas)
Mezõgazdasági Termelõk Vas Megyei Szövetsége (združenje kmetijskih proizvajalcev v okrožju Vas)
Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (STRATOSZ) (nacionalno združenje strateških in komunalnih podjetij)
Wirtschaftskammer Niederösterreich (gospodarska zbornica, Spodnja Avstrija)
Industriellenvereinigung Burgenland (združenje industrialcev, Gradiščansko)
Wirtschaftskammer Burgenland (gospodarska zbornica, Gradiščansko)
LIGA Szakszervezetek Vas Megyei Szövetsége (združenje sindikatov LIGA, okrožje Vas)
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) (nacionalno združenje madžarskih sindikatov)
Közúti Közlekedési Szakszervezet KISALFÖLD VOLÁN Alapszervezete (sindikat cestnih prevoznikov, lokalna organizacija KISALFÖLD VOLÁN)
Vas Megyei Munkástanácsok Szövetsége (združenje delavskih svetov v okrožju Vas)
Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma (SZEF) (forum za sodelovanje sindikatov javnih uslužbencev)
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) (združenje sindikatov uradnikov)
ÖGB Burgenland (združenje avstrijskih sindikatov, Gradiščansko)
Arbeiterkammer Niederösterreich (zbornica delavskih svetov, Spodnja Avstrija)
Arbeiterkammer Burgenland (zbornica delavskih svetov, Gradiščansko)