Ustrezna pomoč

EURES v čezmejnih regijah

P.E.D. (BE-FR-LUX)

Ime čezmejnega sodelovanja
P.E.D. (BE-FR-LUX)
Spletna stran
http://www.eureslux.org
Zajete regije
Provinca Luksemburg (Belgija), regija Lorena (Francija), Luksemburg
Kratek opis

Ta Evropska razvojna os je bila ustanovljena leta 1985 s ciljem, da oživi obmejne regije, ki jih je prizadela recesija v jeklarski industriji. Za to območje, ki ga zajema čezmejno partnerstvo EURES/EDP, ustanovljeno leta 1993, so značilna zelo obsežna čezmejna gibanja delovne sile, zlasti proti Luksemburgu. Na obeh straneh meje je bila zasnovana mreža posebno usposobljenih evrosvetovalcev, ki dajejo informacije, nasvete in posredujejo prosta delovna mesta iskalcem zaposlitve, čezmejnim delavcem in delodajalcem, ki jih zanimajo čezmejne dejavnosti ali zaposlovanje.

Najpomembnejše od mnogih dejavnosti, ki jih izvaja, so:

 • sodelovanje med nacionalnimi službami za zaposlovanje, zlasti prek pridobivanja in razširjanja informacij o prostih delovnih mestih iz podatkovne zbirke EURES in organiziranje čezmejnih delavnic za iskalce zaposlitve;
 • seminarji za predstavnike sindikatov o socialnem posvetovanju in obstoječi zakonodaji v EDP;
 • čezmejna srečanja za direktorje podjetij in vodje kadrovskih služb;
 • analiza zahtev podjetij glede kvalifikacij in usposabljanja v EDP in napovedi glede zaposlovanja
 • priprava informacijskih brošur o posebnih temah, zanimivih za čezmejne delavce (socialnovarstvene ugodnosti, davčni sistem, delovno pravo, priznavanje diplom in kvalifikacij, bivalni pogoji idr.);
 • zbiranje in analiza podatkov o čezmejnem trgu dela in čezmejnem pretoku delavcev;
 • sodelovanje med evrosvetovalci in partnerskimi organizacijami pri ugotavljanju ovir za mobilnost in predlaganje ustreznih rešitev.
Izvodi informacijskih brošur in izvedenih študij ter druge informacije so na voljo v uradih partnerskih organizacij in na spletni strani partnerstva.

 

Partnerji
 • Conseil Régional de Lorraine (Regionalni svet Lorene).
 • Le Ministère luxembourgeois du Travail et de l'Emploi (Luksemburško ministrstvo za delo in zaposlovanje).
 • Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM) (Občinski in regionalni urad za poklicno usposabljanje in zaposlovanje, Arlon podregionalni oddelek).
 • Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) (Nacionalna agencija za zaposlovanje), Lorenska regionalna delegacija.
 • Administration de l'Emploi (ADEM) du Grand-Duché du Luxembourg (Služba za zaposlovanje Velikega vojvodstva Luksemburg).
 • InterRégionale Syndicale du PED (IRS-PED), (Medregionalno združenje sindikatov EDP, ki zajema 7 sindikatov v 3 državah).
 • Chambre de Commerce et d'Industrie du Luxembourg Belge (CCILB – Gospodarska zbornica belgijskega Luksemburga).
 • Féderation des Industriels Luxembourgeois (FEDIL – Federacija luksemburških industrijcev).
 • MEDEF (Mouvement des Entreprises de France – Konfederacija francoskih delodajalcev).
 • Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques (Center za študije prebivalstva, revščine in družbeno-gospodarskih politik)/Mednarodne mreže za študije tehnologije, okolja, alternativnih rešitev, razvoja (CEPS/INSTEAD) Velikega vojvodstva Luksemburg.
 • Centre de Ressources et de Documentation des EURES Transfrontaliers de Lorraine (CRD EURES Lorraine) (Lorenski center za vire in dokumentacijo čezmejnih EURES).
Koordinator
Nicolas Brizard
naslov: Coordination EURES PED, 1 Place du Pont à Seille, FR - 57000 Metz
Telefon: +33 (0)3 87 39 35 27
Telefaks: +33 (0)3 87 21 06 88
E-naslov: nicolas.brizard@pole-emploi.fr