Ustrezna pomoč

EURES v čezmejnih regijah

Oberrhein (FR-DE-CH)

Ime čezmejnega sodelovanja
Oberrhein (FR-DE-CH)
Spletna stran
http://www.eures-t-oberrhein.eu
Zajete regije
Partnerstvo zajema Alzacijo, del Baden Württemberga in del Rheinland Palatinate. Trije severozahodni švicarski kantoni so povezani s partnerstvom in imajo status opazovalca.
Kratek opis
Partnerstvo je nastalo leta 1999, njegovi glavni cilji pa so spodbujanje mobilnosti obmejnih delavcev v regiji, zmanjševanje ovir pri mobilnosti in vzpostavitev informacijskih služb za delavce o bivalnih in delovnih pogojih na obeh straneh meje.
Dejavnosti partnerstva so naslednje:
– Zbiranje informacij o:
– čezmejnem trgu dela (ugotavljanje poklicnih sektorjev, kjer je preveč ali premalo prostih delovnih mest. To prav tako vključuje identificiranje različnih potreb na obeh straneh meje);
– ovirah, ki obstajajo pri mobilnosti, in ukrepih, ki bi jih bilo mogoče sprejeti za izboljšanje stanja ali odstranitev ovir.
– Zagotavljanje informacij delavcem o bivalnih in delovnih pogojih ter različnih predpisih (davki, pokojnine, socialno zavarovanje …), ki veljajo v regiji.
– Zagotovitev dostopa do informacij o prostih delovnih mestih in o možnostih usposabljanja v čezmejnem območju prek služb za zaposlovanje, socialnih partnerjev in lokalnih oblasti.
– Oostavitev spletne strani s podatkovno zbirko o možnostih opravljanja pripravništva v podjetjih na čezmejnem trgu dela.
– Pospeševanje poklicnega usposabljanja, osredotočenega v čezmejni regiji.
– Vzpostavitev poklicnega usposabljanja v vsej regiji, da bi rešili problem pomanjkanja strokovnega znanja v določenih sektorjih in poklicih.
– Zagotovitev foruma za dialog med socialnimi partnerji.
Partnerji
– Združenja delodajalcev iz Alzacije (Medef Alsace), Baden-Württemberg (Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände) in Rheinland Palatinate (Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmerverbände)
– Medregionalni sveti sindikatov (CSI Dreiländereck in CSI Euregio)
– Lokalne službe za zaposlovanje v javnem sektorju (ANPE Alsace in Bundesanstalt für Arbeit).
– Lokalne oblasti Baden-Württemberga, Rheinland Palatinate in Alzacije.
Koordinator
Laura Maillard
naslov: Hölderlinstr. 36, DE - 70174 Stuttgart
Telefon: +49 (0)711 941-1271
E-naslov: laura.maillard@eures-t.eu