Ustrezna pomoč

EURES v čezmejnih regijah

Euradria (IT-SI)

Ime čezmejnega sodelovanja
Euradria (IT-SI)
Spletna stran
http://www.euradria.org
Zajete regije
Čezmejno območje obsega celotno ozemlje Furlanije - Julijske krajine, pokrajino Trst, Videm, Gorico, Pordenone ter v Sloveniji goriško, obalno-kraško in notranjsko-kraško statistično regijo.
Kratek opis
Decembra 2007 je bila v Trstu podpisana okvirna konvencija o sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje, organizacijami delodajalcev in organizacijami delojemalcev iz obmejnih regij v Sloveniji in Furlaniji - Julijski krajini.
Marca 2008 je partnerstvo priznala Evropska komisija.

Čezmejna regija Euradria obsega 12.681 km², od tega 7.856 km² na ozemlju Italije in 4.825 km² na ozemlju Slovenije. Na območju čezmejne regije živi približno 1.500.000 prebivalcev, gostota prebivalstva pa je veliko večja na italijanski strani obmejnega območja (163 preb./km²) kot na slovenski (57 preb./km²).

Glavni cilj partnerstva je spodbujati mobilnost delavcev na čezmejnem območju, da se olajša usklajevanje ponudbe delovne sile in povpraševanja po njej ter ugotovijo in odstranijo prepreke mobilnosti, ponuditi strokovno pomoč delojemalcem in delodajalcem pri iskanju zaposlitve in izbiri osebja, varstvu pravic delavcev ter davčnih in socialnih vidikih in pri tem skrbeti za ustrezno razširjanje informacij o življenjskih in delovnih razmerah. Namen partnerstva je med drugim spodbujati dejavne politike, ki pospešujejo razvoj povezanega in obojestransko koristnega trga dela, uveljaviti postopke, ki vodijo do dejanskega in konkretnega usklajevanja predpisov ter preprečujejo delo na črno in/ali neprijavljeno delo.

Eures T Euradria podpira mreža Euresovih svetovalcev na celotnem območju regije Euradria, ki delujejo tako pri javnih službah za zaposlovanje kot v sindikatih in združenjih delodajalcev v obeh državah.
Partnerji
Partnerji Euradrie so nacionalne in regionalne javne službe za zaposlovanje, zveze sindikatov in predstavništva delodajalcev na čezmejnem območju.

 • Italijansko ministrstvo za delo in socialno varnost (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale italiano)
 • Lokalni svetnik za delo, izobraževanje, univerzo in raziskave Avtonomne regije Furlanije - Julijske krajine (Assessore al Lavoro, Formazione, Università e Ricerca Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) Pokrajina Gorica – Zavod za zaposlovanje (Provincia di Gorizia - Centro per l’Impiego)
 • CSI – Medregionalni sindikalni svet severovzhodne Furlanije - Julijske krajine/Slovenija CGIL CISL UIL ZSSS KS 90 (CSI – Consiglio Sindacale Interregionale Nord Est Friuli Venezia Giulia/Slovenia CGIL CISL UIL ZSSS KS 90)
 • CGIL FVG Italijanska splošna zveza za delo Furlanije - Julijske krajine (CGIL FVG – Confederazione Generale Italiana del Lavoro Friuli Venezia Giulia)
 • CISL FVG – Regionalna zveza sindikatov Furlanija - Julijska krajina (CISL FVG – Unione Sindacale Regionale Friuli Venezia Giulia)
 • UIL FVG – Italijansko združenje za delo Furlanije - Julijske krajine (UIL FVG – Unione Italiana del Lavoro Friuli Venezia Giulia)
 • Generalna federacija italijanske industrije Furlanije - Julijske krajine (Confindustria Friuli Venezia Giulia)
 • Podjetja Generalne konfederacije italijanske obrti – Regionalna zveza malih in srednje velikih podjetij Furlanije - Julijske krajine (Imprese FVG – Federazione Regionale Artigiani Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia)
 • Nacionalna zveza obrti ter malih in srednje velikih podjetij – CNA Furlanija - Julijska krajina (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA Friuli Venezia Giulia)
 • Konfederacija italijanske trgovine Furlanije - Julijske krajine (Confcommercio Friuli Venezia Giulia)
 • SKGZ Slovenska kulturno-gospodarska zveza Unione Culturale Economica Slovena
 • Slovensko deželno gospodarsko združenje – Unione Regionale Economica Slovena (SDGZ –URES)
 • ZRSZ – Zavod RS za zaposlovanje, Centralna služba – EURES
 • ZRSZ – Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Koper
 • ZRSZ – Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica
 • KS 90 Konfederacija Sindikatov 90 Slovenije, Obalna sindikalna organizacija KS 90
 • Kraško-notranjska območna organizacija ZSSS – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Območna organizacija ZSSS Posočje – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
 • Primorska gospodarska zbornica
 • GZS – Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za severno Primorsko
 • Posoški razvojni center
Koordinator
Andrea Roberti
naslov: CSI Fvg/Slo, CGIL FVG/Euradria, Via Vidali 1, IT - 34129 Trieste
Telefon: +39 040 3478133
Telefaks: +39 040 768844
E-naslov: co_ordinator@euradria.org