Ustrezna pomoč

EURES v čezmejnih regijah

Northern Ireland/Ireland (IE-UK)

Ime čezmejnega sodelovanja
Northern Ireland/Ireland (IE-UK)
Spletna stran
http://www.eures-crossborder.org
Zajete regije

Partnerstvo obsega celotno Severno Irsko in mejna okrožja Republike Irske (Louth, Cavan, Monaghan, Donegal, Sligo in Leitrim).

Kratek opis

Čezmejno partnerstvo v okviru EURES (EURopean Employment Services – Evropske službe za zaposlovanje) je bilo vzpostavljeno z namenom zagotavljati pomoč in svetovati ljudem, ki želijo dnevno ali tedensko odhajati na delo čez mejo, in sicer tako, da poskuša odpraviti vsaj nekatere ovire, s katerim se srečujejo ljudje.
Ukvarja se zlasti s problemi pomanjkanja obveščenosti, na primer pri iskalcih zaposlitve, ki ne vedo, kakšne so možnosti zaposlitve in usposabljanja na drugi strani meje, kako deluje tamkajšnji sistem obdavčitve ali kako lahko dejstvo, da sprejmejo neko zaposlitev, vpliva na njihove pravice iz socialne varnosti.
Poleg tega je namen partnerstva pomagati delodajalcem z zagotavljanjem dostopa do večjega nabora delovne sile, tj. do iskalcev zaposlitve, ki živijo na drugi strani meje. Delodajalcem je omogočeno svetovanje o različnih vprašanjih čezmejnega zaposlovanja.

Partnerji

Ti so (po abecednem vrstnem redu):

  • ministrstvo za socialno zaščito
  • Confederation of British Industry (CBI) (konfederacija britanske industrije),
  • Department for Employment and Learning (DEL) (severnoirska vladna služba za zaposlovanje in izobraževanje),
  • Dundalk Chamber of Commerce (gospodarska zbornica Dundalk),
  • Irish Business and Employers Confederation (IBEC) (irska konfederacija podjetij in delodajalcev),
  • Irish Congress of Trade Unions (ICTU) (irski kongres sindikatov),
  • Londonderry Chamber of Commerce (londonderryjska gospodarska zbornica).
Koordinator
Dympna Boyle
naslov: EURES Cross Border Coordinator, Department of Social Protection, Dundalk
Telefon: +353 429392671
E-naslov: dympna.boyle@welfare.ie