Ustrezna pomoč

EURES v čezmejnih regijah

Danubius (SK-HU)

Ime čezmejnega sodelovanja
Danubius (SK-HU)
Spletna stran
http://www.eures-t-danubius.eu
Zajete regije
Slovaška republika – štiri okrožja: Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky in Levice Madžarska – tri regije: zahodna podonavska, osrednja podonavska,osrednja madžarska
Kratek opis
Partnerstvo Danubius zajema območje skoraj 10 000 kvadratnih kilometrov z več kot 1,2 milijona prebivalcev ob jugozahodni slovaški in severozahodni madžarski meji na obeh straneh reke Donave. To je med dvema novima državama članicama EU prvi projekt EURES-T. Trga dela obeh partnerskih držav sta bila več let tesno povezana, mobilnost delavcev pa je leta 1999 podprla medvladna pogodba o medsebojnem zaposlovanju državljanov. Vendar se je čezmejni promet s Slovaške na Madžarsko povečal zlasti od maja 2004, ko sta obe državi pristopili k Evropski uniji in tuji delavci obeh sosednjih držav niso več potrebovali delovnih dovoljenj. Ta razvoj je partnerje vodil k ustanovitvi projekta EURES-T Danubius. Okvirni sporazum je bil podpisan decembra 2006. V skladu s sodelujočimi uradi za delo in socialnimi partnerji ter v skladu z njihovo odgovornostjo na nacionalni in čezmejni ravni se pogodbenici obvezujeta, da si bosta prizadevali za skupne cilje na naslednjih področjih:
 1. obveščanje iskalcev zaposlitve, tistih, ki se zanimajo za zaposlitev, in delodajalcev ter drugih uporabnikov o sedanjih življenjskih in delovnih razmerah na obeh straneh meje;
 2. podpora izmenjave informacij o povpraševanju in ponudbi zaposlitvenih možnosti na obmejnih območjih z neposrednimi in rednimi stiki med svetovalci pogodbenih služb za zaposlovanje EURES, vendar ob upoštevanju zakonodaje, ki ureja ravnanje z osebnimi podatki;
 3. razvoj socialnega dialoga na čezmejni ravni za izmenjavo informacij o razvoju trga dela in podporo usklajenega upravljanja, ki bo predvidel zaposlitvene možnosti, vendar ob upoštevanju zakonodaje, ki ureja ravnanje z osebnimi podatki;
 4. prispevanje k povečevanju ponudb za strokovno usposabljanje na čezmejni ravni.
Partnerji
 • Osrednji urad za delo, socialne zadeve in družino v Bratislavi
 • Urad za delo, socialne zadeve in družino v okrožju Dunajská Streda
 • Urad za delo, socialne zadeve in družino v okrožju Nove Zámky
 • Urad za delo, socialne zadeve in družino v okrožju Komárno
 • Urad za delo, socialne zadeve in družino v okrožju Levice
 • Regionalni svet sindikatov (KOZ) v regijah Nitra in Trnava
 • Regionalni urad AZZZ SR (Zveza združenj zaposlenih Slovaške republike) v regiji Trnava
 • Nacionalni urad za zaposlovanje v Budimpešti
 • Regionalni urad za delo zahodne podonavske regije v mestu Győr
 • Regionalni urad za delo osrednje podonavske regije v mestu Székesfehérvár
 • Regionalni urad za delo osrednje madžarske regije v Budimpešti
 • Regionalno predstavništvo sveta za zaposlovanje osrednje madžarske regije za delodajalce
 • Regionalno predstavništvo sveta za zaposlovanje osrednje madžarske regije za delojemalce
 • Regionalno predstavništvo sveta za zaposlovanje osrednje podonavske regije za delodajalce
 • Regionalno predstavništvo sveta za zaposlovanje osrednje podonavske regije za delojemalce
 • Regionalno predstavništvo sveta za zaposlovanje zahodne podonavske regije za delodajalce
 • Regionalno predstavništvo sveta za zaposlovanje zahodne podonavske regije za delojemalce
Koordinator
Edita Bertová
naslov: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovakia, Biskupa Királya 30, SK - 94501 Komárno
Telefon: +421 35 2442309
Telefaks: +421 35 7732170
E-naslov: eures.t.danubius@gmail.com