Ustrezna pomoč

EURES v čezmejnih regijah

Galicia/Região Norte (ES-PT)

Ime čezmejnega sodelovanja
Galicia/Região Norte (ES-PT)
Spletna stran
http://www.eures-norteportugal-galicia.org
Zajete regije

Čezmejno partnerstvo obsega provinci Ourense in Pontevedra (Galicija, Španija) ter podregije Minho-Lima, Cávado, Ave in Tâmega (Severna Portugalska).

Kratek opis

Čezmejno partnerstvo je bilo vzpostavljeno leta 1997, ukvarja pa se z vrsto pobud, katerih cilj je olajšati čezmejno mobilnost delavcev in delodajalcev v evroregiji Galicija–Severna Portugalska ter s tem to geografsko območje spremeniti v enoten trg dela.

Od ustanovitve partnerstva je bilo doseženo naslednje:
– oblikovanje mreže „Conselleiros EURES“ [svetovalcev EURES], strokovnjakov za čezmejno in nadnacionalno mobilnost iz različnih partnerskih organizacij (Xunta de Galicia, IEFP, Univerdade de Vigo, ACISAT – glejte spodaj), ki iskalcem zaposlitve, delavcem in delodajalcem na obmejnem območju Galicija–Severna Portugalska zagotavljajo storitve iskanja zaposlitve, informacije in svetovanje;
– priprava dokumentacije in informacij o zadevah, posebej povezanih s čezmejno mobilnostjo (socialna varnost, davki, brezposelnost, priznavanje kvalifikacij, ustanavljanje lastnega podjetja itd.);
– organizacija seminarjev in konferenc o pravicah in dolžnostih delavcev in delodajalcev, ki so zaposleni oziroma poslujejo na čezmejnem območju;
– izvajanje čezmejnih tečajev poklicnega usposabljanja za brezposelne;
– analiza podatkov o potrebah čezmejnega trga dela, čezmejnem pretoku delavcev in ovirah za mobilnost;
– ustanovitev stalnih delovnih skupin, sestavljenih iz vodstvenih delavcev in strokovnjakov iz organov, kot so služba za socialno varnost, delovni inšpektorat in Hacienda de Galicia y Portugal [finančno ministrstvo Galicije in Portugalske], ki prepoznavajo ovire za mobilnost in izvajajo ukrepe, potrebne za njihovo odpravljanje.

Dokumenti, raziskave in druge informacije, vključno z opravljenimi raziskavami, so na voljo pri uradih partnerskih organizacij, na zgornjem spletnem naslovu ali na CD-ROM-u.

Partnerji

– Instituto do Emprego e Formaçao Profissional (IEFP) [portugalski javni zavod za zaposlovanje]
– Xunta de Galicia [galicijska avtonomna vlada]
– Servicio Público de Empleo Estatal – Instituto de Empleo (INEM) [španski nacionalni urad za zaposlovanje]
– Consello Sindical Interrexional Galicia-Norte de Portugal [medregionalni svet sindikatov regije Galicija–Severna Portugalska]:
- Unión General de Trabajadores de Galicia [splošni delavski sindikat Galicije]
– Sindicato Nacional Comisións Obreiras de Galicia [nacionalna konfederacija delavskih sindikatov Galicije]
– União Geral de Trabalhadores de Portugal [splošni delavski sindikat Portugalske]
– Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses [splošna konfederacija portugalskih delavcev]
– Associação Industrial do Minho [industrijsko združenje Minho]
– Associação Empresarial de Viana do Castelo [poslovno združenje Viana do Castelo]
– União Empresarial do Vale do Minho [poslovna konfederacija Vale do Minho]
– Associação Empresarial do Alto Tâmega (ACISAT) [poslovno združenje Alto Tâmega]
– Confederación de Empresários de Galicia [konfederacija delodajalcev Galicije]
– Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho [medobčinska skupnost Vale do Minho]
– Comunidade Urbana VALIMAR [mestna skupnost VALIMAR]
– Federación Galega de Municipios e Provincias [galicijska zveza občin in provinc]
– Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal [združenje za zaposlovanje regije Galicija–Severna Portugalska]:
– Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte [komisija za koordinacijo in regionalni razvoj Severne Portugalske]
– Secretaria Xeral de Relacións Exteriores-Xunta de Galicia [generalni sekretariat za zunanje zadeve galicijske avtonomne vlade]
– Comissăo de Coordenaçăo e Desenvolvimento Regional do Norte [komisija za koordinacijo in regionalni razvoj Severne Portugalske]
– Universidade de Vigo [Univerza Vigo]
– Universidade de Minho [Univerza Minho]

Koordinator
Teresa Gonzàlez Ventin
naslov: Ed. Antiga Alfândega, Avenida de Espanha, P-4930 Valença
Telefon: +351.251.82.61.05
Telefaks: +351.251.82.61.04
E-naslov: teresa.ventin@iefp.pt