Spravodajca EURES & you

Aktuálne témy
Témy EU, RES & YOU 05 | 2022
 

Spravodajca EURES & you vychádza mesačne a prináša informácie o pracovnej mobilite, aktuálnych trendoch vo vývoji, nadchádzajúcich podujatiach EURES atď. Je dostupný online alebo existuje možnosť objednať si ho v elektronickej podobe cez e-mail. Ak máte vlastný profil Môj EURES, budete ho dostávať automaticky. V opačnom prípade si ho môžete objednať.