Novinky na portáli

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie v strednom veku

Zamestnanci v strednom veku sa nedávno znovu objavili medzi uchádzačmi o zamestnanie. Stále výraznejšie starnutie obyvateľstva spojené s finančnou krízou spôsobili, že viac obyvateľov vo veku nad 50 rokov sa ocitlo bez práce. Ide o generáciu ľudí narodených v období tzv. populačnej explózie, teda v období po 2. svetovej vojne, ktorá predstavuje významný podiel v rámci ekonomicky aktívneho obyvateľstva.
 
Strata zamestnania nie je nikdy jednoduchá. Najmä pre štyridsiatnikov a päťdesiatnikov, z ktorých mnohí viac ako dve desaťročia venovali budovaniu svojej kariéry, a zrejme asi rovnako dlhé obdobie už nie sú v kontakte s javmi spojenými so zháňaním práce. Ak k tomu pridáme súčasnú situáciu na pracovnom trhu a nespravodlivé predsudky, zisťujeme, že uchádzači v strednom veku sa niekedy stretávajú s väčšími ťažkosťami ako mladší uchádzači o zamestnanie.
 
Pokúste sa preniesť cez negatíva a vyskúšajte niekoľko uvedených tipov pri hľadaní zamestnania.
 
Pokiaľ máte pocit, že máte priveľmi vysokú kvalifikáciu, presvedčte zamestnávateľa, že máte všetko, čo potrebuje. Keď si zistíte čo najviac o spoločnosti a pracovnom mieste, môžete si predstaviť, ako môžu vaše kvalifikácie dokonale vyhovovať požiadavkám pre dané pracovné miesto:
 
·         Uistite sa, že vaše mimoriadne kvalifikácie ponúkate účinne tak, že každý bod uvedený v opise pracovného miesta priradíte k jednej z vašich zručností.
·         Propagujte svoju minulosť ako prínos pre vaše budúce pôsobenie v spoločnosti.
·         Zdôraznite, že spoločnosť získa niekoho s mnohoročnými skúsenosťami a propagujte tieto zručnosti: riešenie problémov, práca v tíme, schopnosť vychádzať s ľuďmi a dobré vzťahy s klientmi.
 
Zamestnanci v strednom veku sú vnímaní ako menej technicky zdatní ako ich mladší kolegovia. Existuje mnoho spôsobov, ako možno ukázať, že ste dostatočne na úrovni. Napríklad tak, že používate sociálne médiá a udržiavate blog. Siete ako Facebook, Twitter a LinkedIn sú praktickým spôsobom na zatraktívnenie vášho profilu a na nadviazanie kontaktov so zamestnávateľmi a náborovými pracovníkmi.
 
V rámci pohovorov mnoho zamestnávateľov v súčasnosti kladie otázky, ktoré sa zameriavajú na to, ako uchádzači o zamestnanie v minulosti zvládli špecifické situácie. Napríklad: „Mali ste vo svojom minulom zamestnaní konflikt so svojím kolegom a ako ste ho vyriešili?“ Namiesto poukazovania na všetky vaše predchádzajúce skúsenosti, čo by osobu, ktorá s vami vedie pohovor mohlo úplne pohltiť, môžete uviesť stručnú a konkrétnu odpoveď.
 
Osoba, ktorá vedie pohovor, môže byť mladšia ako vy. Táto skutočnosť by ju mohla uviesť do rozpakov pri kladení základných a dôležitých otázok, ako sú: „Nebolo by pre vás ponižujúce, keby boli vaši nadradení v zamestnaní mladší ako ste vy a keby bolo zamestnanie pod vašu úroveň?“ Mali by ste si pripraviť odpovede na takéto otázky bez ohľadu na to, či vám ich počas pohovoru položia alebo nie. K tejto otázke sa môžete vyjadriť nepriamo, a to svojím pozitívnym postojom ku všetkému, čo poviete o voľnom pracovnom mieste, ako aj vašou vhodnosťou na toto miesto.
 
Poradcovia siete EURES vám okrem toho poskytnú informácie o návrate do zamestnania a pracovných príležitostiach, ktoré zodpovedajú vášmu profilu. Poradcovia siete informujú aj o pracovnej mobilite a životných a pracovných podmienkach na celom území Európskeho hospodárskeho priestoru. Vaše dokonalé pracovné miesto možno čaká na vás niekde v Európe!
 
 Ďalšie informácie:
 
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov
 
Pripojiť sa k sieti EURES na sociálnej sieti Facebook
 
Sledovať sieť EURES prostredníctvom služby Twitter
 
Pripojiť sa k sieti EURES prostredníctvom siete LinkedIn
 
Sledovať sieť EURES na Google+

 

« Späť