Novinky na portáli

Partnerstvo s personálnou agentúrou prinieslo výsledky

Už niekoľko rokov spolupracuje jedna medzinárodná personálna agentúra s pobočkou siete EURES v Spojenom kráľovstve. Počas uplynulých 12 mesiacov sa však toto partnerstvo ešte viac upevnilo. Priamym výsledkom spolupráce bolo prijatie dovedna 11 uchádzačov o zamestnanie.
 
„Od začiatku pôsobenia spoločnosti, teda už tri roky, využívame služby siete EURES, hoci skutočne sme sa začali angažovať až v uplynulých 12 mesiacoch. Stalo sa tak po účasti na veľtrhoch v Manchestri a v Glasgowe v Spojenom kráľovstve a po stretnutiach s európskymi zástupcami siete,“ uviedla Anne Murphy, riaditeľka agentúry Delegate International Recruitment.
 
Táto personálna agentúra sa špecializuje na vyhľadávanie uchádzačov ovládajúcich niekoľko cudzích jazykov pre spoločnosti v celej Európe. Keď hľadala niekoľko záujemcov hovoriacich po nórsky pre kontaktné centrum klienta so sídlom v severoírskom Belfaste, agentúra požiadala o pomoc poradkyňu siete EURES v Spojenom kráľovstve Lorraine Morrisovú.
 
„Agentúra Delegate International Recruitment sa obrátila na sieť EURES v Spojenom kráľovstve, aby jej pomohla obsadiť voľné pracovné miesta pre uchádzačov hovoriacich po nórsky, pretože ich vyhľadávanie v Spojenom kráľovstve sa ukázalo ako veľmi náročné. Nadviazala som najprv kontakt s našimi kolegami siete EURES v Nórsku, aby sme zorganizovali týždňové náborové podujatie v niekoľkých nórskych mestách, ako sú Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim a Tromsø. Usporiadanie podobných podujatí je skvelou príležitosťou pre zamestnávateľov, aby sa stretli s inými poradcami siete EURES, ako aj s potenciálnymi uchádzačmi,“ vysvetlila Lorraine.
 
Účasť na náborových podujatiach je konštruktívna nielen pre uchádzačov o zamestnanie, ale aj pre zamestnávateľov. „Myslím, že rozdiel spočíval v tom, že nadviazali osobný kontakt a že si dali tú námahu, aby pricestovali a aby týchto záujemcov stretli, pričom rovnako prínosné to bolo aj pre uchádzačov o zamestnanie,“ dodala Anne.
 
Partnerstvo medzi agentúrou Delegate a sieťou EURES je veľmi dôležité, keďže call centrum v Belfaste využíva v rámci svojho pôsobenia mnoho rôznych jazykov. Práve z toho vyplýva aj potreba zamestnať mobilných zamestnancov, ktorí hovoria viacerými jazykmi. V rámci tejto náborovej činnosti Lorraine spolupracovala s pobočkou siete EURES v Nórsku pri organizovaní viacerých náborových stretnutí a podujatí.
 
„Uskutočnili sme putovné prehliadky po krajine a navštívili sme rôzne mestá. Stretli sme sa s uchádzačmi o zamestnanie a zástupcom siete EURES sme predstavili náš súbor súčasných voľných pracovných miest. Po tejto návšteve propagácia voľných pracovných miest pokračuje. V Trondheime sme sa mali možnosť prihovoriť kategórii uchádzačov o zamestnanie, ktorí navštevovali dvojtýždňový kurz zameraný na návrat do zamestnania,“ dodala na záver Anne.
 
Plánuje sa ďalší rozvoj partnerstva v oblasti náboru, ktoré sa ukázalo ako veľmi úspešné.
 
 
Ďalšie informácie:
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť prezamestnávateľov
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
 
 
 
 
 

 

« Späť