Novinky na portáli

Na náborovom podujatí vo Fínsku bola centrom pozornosti zdravotná starostlivosť

Uchádzači o zamestnanie, študenti a ľudia so záujmom o prácu v oblasti zdravotnej starostlivosti boli pozvaní na špeciálny nábor, ktorý sa konal v južnom Fínsku.
 
Na tomto podujatí, ktoré usporiadali miestne verejné služby zamestnanosti (PES) a sieť EURES, sa v meste Lahti vo Fínsku, ktoré leží asi 100 kilometrov severne od Helsínk, zúčastnilo približne 300 uchádzačov o zamestnanie a viac ako 20 zamestnávateľov. Na tomto náborovom podujatí, ktoré bolo zamerané na poskytovanie služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti, bol prítomný personál z oddelenia ľudských zdrojov z hlavnej nemocnice v tomto regióne, ako aj z menších regionálnych oddelení zdravotnej starostlivosti a obcí.
 
Poradcovia siete EURES urobili pre rozličné zastúpené spoločnosti prezentáciu a informovali ich o službách, ktoré sieť EURES poskytuje zamestnávateľom. Dôraz sa kládol napríklad na nábor zdravotných sestier zo Španielska s cieľom pokryť nedostatok pracovných síl a pomoc, ktorú by sieť EURES mohla zamestnávateľovi v prípade záujmu poskytnúť.
 
Návštevníci veľtrhu pochádzali z Fínska a okolitých krajín. Navštívilo ho aj mnoho zahraničných študentov z Univerzity aplikovaných vied z celej Európy, ktorí sa chceli dozvedieť viac informácií o živote a práci v iných európskych krajinách.
 
Prítomní boli aj zástupcovia z Univerzity aplikovaných vied z Lahti (LUAS) a siete ďalšieho vzdelávania Salpaus (siete vzdelávacích inštitúcií poskytujúcej odborné vzdelávanie a prípravu), služieb v oblasti rozvoja zamestnancov a všeobecného vyššieho sekundárneho vzdelávania v regióne Lahti, ktorí uchádzačom o zamestnanie odpovedali na otázky týkajúce sa možností vzdelávania v zdravotníckych profesiách.
 
Od zriadenia náborového strediska PES v meste Pesti v roku 2005 sa usporiadalo viacero podobných náborových podujatí. „V posledných rokoch sme túto činnosť ďalej rozvíjali, keďže v predchádzajúcich rokoch sa konali letné náborové podujatia všeobecnejšieho charakteru, ako sú Európske dni pracovných príležitostí, na ktorých bolo zastúpených mnoho rozličných profesijných odvetví. Keďže je však v súčasnosti väčší dopyt po zamstnancoch v oblasti zdravotnej starostlivosti, domnievame sa, že by sme zamestnávateľom a uchádzačom o zamestnanie mali ponúknuť fórum, na ktorom sa môžu jednoducho stretnúť a prediskutovať svoje možnosti,“ uviedla poradkyňa siete EURES vo Fínsku Aija Sievänen.
 
Celkovo bolo pre vhodných uchádzačov v ponuke viac ako 50 voľných pracovných miest pre zdravotné sestry a šesť miest pre lekárov. Na samotnom podujatí boli obsadené minimálne štyri pracovné miesta a niekoľko ďalších uchádzačov o zamestnanie bolo zakrátko pozvaných na pohovor.
 
 
 
Ďalšie informácie
 
Vyhľadať deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
 
Vyhľadať pracovné miesto v databáze pracovných miest siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov
 
Pripojiť sa k sieti EURES na Facebooku
 
Sledujte sieť EURES na Twitteri
 
Pripojiť sa k sieti EURES cez LinkedIn
 
Sledujte sieť EURES na  Google+

 

« Späť