Novinky na portáli

Ako sa pripraviť na ten dôležitý pohovor

Dokázali ste to! Našli ste pracovné miesto, o ktoré chcete požiadať, poslali ste žiadosť o prijatie do zamestnania, pri ktorej ste využili životopis Europass CV, napísali ste cielený motivačný list a dostali ste pozvanie na pohovor!
 
Najprv budete musieť zistiť podrobnejšie informácie o organizácii, do ktorej ste poslali žiadosť. Určitý predbežný prieskum ste už urobili v súvislosti s vaším motivačným listom, takže teraz je čas skutočne preskúmať hodnoty organizácie a ako by vaše zručnosti a znalosti mohli byť pre túto spoločnosť prospešné. Pripravte si niekoľko nápadov, akým spôsobom môžete byť pre spoločnosť prínosom.
 
Užitočné je tiež zistiť si informácie o ľuďoch, ktorí s vami uskutočnia pohovor. Vyhľadajte ich pomocou prehliadača Google alebo na sociálnej sieti LinkedIn a zistite, ako sa im podarilo vystúpiť po kariérnom rebríčku. Takto lepšie pochopíte otázky, ktoré vám budú klásť a možno zistíte, že máte napríklad niektoré spoločné záujmy, ktoré by mohli byť predmetom pohovoru.
 
V deň pohovoru si nezabudnite obliecť vkusný, čistý odev a náležite sa upravte, pretože váš vzhľad je veľmi dôležitý. Je potrebné, aby ste urobili dobrý prvý dojem, pretože zamestnávatelia sa môžu veľmi rýchlo rozhodnúť, či ste boli pri pohovore úspešní alebo nie.
 
Pripravte si niekoľko vzorových otázok na pohovor a precvičujte ich s priateľom alebo príbuzným. Požiadajte ich, aby vám poskytli úprimnú spätnú väzbu o obsahu vašich odpovedí a o vašom prednese.
 
Zamestnávatelia vám môžu položiť tri veľmi odkrývajúce otázky s cieľom zistiť, aký v skutočnosti ste. Tieto otázky by mohli znieť takto: Ako ste sa dozvedeli o tomto pracovnom mieste? Čo sa vám páčilo na vašom súčasnom pracovnom mieste? Aké sú vaše silné a slabé stránky? Ako vychádzate so svojimi kolegami a nadriadenými? Prečo ste odišli z vášho predchádzajúceho zamestnania? Odpovede na tieto otázky prezradia zamestnávateľovi, akým typom zamestnanca budete. Pripravte si odpovede na tieto otázky, aby ste urobili dojem.
 
Na konci pohovoru nezabudnite položiť niekoľko otázok osobám, ktoré s vami robili pohovor. Keď položíte niekoľko kľúčových otázok týkajúcich sa samotných osôb, ktoré s vami robili pohovor, a každodennej práce spoločnosti, určite na tieto osoby zapôsobíte a skôr si vás zapamätajú. Tieto otázky môžu znieť napríklad takto: Bude si táto funkcia vyžadovať nejakú odbornú prípravu? Ktoré veci skutočne prinášajú spoločnosti výsledky? Keď ukážete osobám, ktoré s vami robia pohovor, vedomosti a informovanosť o organizácii, dáte im najavo, že ste sa dobre pripravili a že vám záleží na úspechu spoločnosti.
 
Napokon nezabudnite, že pri pohovoroch ide hlavne o sebaisté vystupovanie. Postarajte sa o to, aby ste sa v noci dobre vyspali a zmiernili tak nervozitu pred pohovorom. Ráno pred pohovorom sa dobre naraňajkujte, to vám zabezpečí dostatok energie, aby ste sa plne sústredili na pohovor a nepremýšľali nad škvŕkajúcim žalúdkom. Prineste si so sebou niekoľko kópií vášho životopisu a rozdajte ich osobám, ktoré s vami robia pohovor. A čo je najdôležitejšie – nezabudnite sa usmievať! Koniec koncov už sa vám podarilo dostať sa na tento pohovor!
 
 
Ďalšie informácie:
 
Vyhľadať deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES

 

« Späť