Novinky na portáli

Najväčšie chyby uchádzačov o zamestnanie

Ak hľadáte zamestnanie, môžete sa dopustiť mnohých chýb bez toho, aby ste si to uvedomili. Väčšine sa však možno vyhnúť s trochou zdravého úsudku a so zmyslom pre detaily.
 
Jedným zo základných nástrojov pri hľadaní zamestnania je životopis. Na to aby ste zamestnávateľa presvedčili, že ste ten správny uchádzač, musí byť životopis jasný, cielený a zameraný na pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate. Takýto na mieru zostavený životopis zamestnávateľovi napovie, že ste sa o danej pracovnej pozícii informovali a máte o ňu vážny záujem. Dokonalý životopis si vyžaduje kontrolu pravopisu a bezchybnú gramatiku a interpunkciu, rovnako ako aj používanie kľúčových slov z popisu pracovného miesta.
 
Ak vo vašom životopise máte časti „ciele“ a „zhrnutie“, dôraz by ste mali klásť skôr na to, čím môžete zamestnávateľa obohatiť, než na to, čo od zamestnania očakávate vy.
 
Skúste dať váš životopis prečítať pár ľuďom, ktorí v ňom môžu nájsť chyby, nepotrebné informácie alebo chýbajúce schopnosti.
 
V sprievodnom alebo motivačnom liste, ako sa niekedy nazýva, by ste nemali opakovať informácie, ktoré sú uvedené v životopise. Mal by byť stručný a výstižný, a mali by ste v ňom opísať, čím by ste mohli byť prínosom pre spoločnosť a akým spôsobom by ste mohli zúročiť vaše schopnosti.
 
Predtým než zašlete svoju žiadosť o zamestnanie, mali by ste zvýšiť bezpečnosť nastavení na vašich sociálnych účtoch. Zamestnávatelia si môžu overiť váš profil na Facebooku a zistiť, ako sa správate vo voľnom čase, v dôsledku čoho si často vytvoria obraz o vašej osobnosti ešte pred samotným konaním pohovoru.
 
Etiketa pohovoru
 
Je dôležité, aby ste si pred pohovorom zistili informácie o spoločnosti a pracovnom mieste, o ktoré sa uchádzate. Mali by ste sledovať webovú stránku spoločnosti, čítať jej najnovšie články a zaujímať sa o jej pôsobenie sociálnych médiách, aby ste boli informovaní o aktuálnom vývoji a trendoch. Rovnako by mohlo byť pre vás užitočné skontaktovať sa so súčasnými zamestnancami, čo vám môže pomôcť pochopiť, ako spoločnosť pracuje.
 
Po skončení pohovoru je dôležité prejaviť vďaku za čas osobe, ktorá s vami vykonávala pohovor. Vždy sa poďakujte za pohovor osobne a jasne sa vyjadrite, že prácu pre spoločnosť považujete za veľké privilégium. Opýtajte sa, aké sú ďalšie kroky v rámci postupu daného výberového konania. Následne pošlite e-mail, v ktorom sa znova poďakujete a zdôraznite svoj záujem o danú pozíciu.
 
 
Ďalšie informácie
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 

 

« Späť