Novinky na portáli

Európsky deň pracovných príležitostí v Tallinne podporuje európske ambície

Švédsky spracovateľ dreva, potravinársky výrobca zo Spojeného kráľovstva a nórska náborová spoločnosť v oblasti stavebníctva sa zišli na Európskom dni pracovných príležitostí (EJD) v septembri v Tallinne s cieľom nájsť nových zamestnancov.
 
Tím siete EURES v Estónsku zmobilizoval pri organizovaní EJD všetky svoje zdroje, aby mohol v Národnej knižnici v Tallinne privítať 5 000 uchádzačov o zamestnanie. Bol to doteraz jeden z najväčších Európskych dní pracovných príležitostí v tejto krajine, ktorá má 1,3 milióna obyvateľov a mieru nezamestnanosti na úrovni približne 10 %*.
 
„Ukázalo sa, že spolupráca so sieťou EURES bola v mojom prípade veľmi dobrým spôsobom, ako hľadať vhodných ľudí na príslušnú prácu. Pracujem v oblasti lesného priemyslu a keďže Estónsko je zalesnená krajina, nie je potrebné zaškoliť zamestnancov, ktorí pochádzajú odtiaľto – od prvého dňa vedia, čo majú robiť“, hovorí Måns Nording, ktorý je zakladateľom spoločnosti Curly Trading so sídlom v severnom Švédsku. Do zamestnania prijal už päť zamestnancov z Estónska a verí, že teraz sa mu podarí zamestnať ďalších desiatich.
 
Na Európskom dni pracovných príležitostí sa zúčastnilo 20 zamestnávateľov, 17 bolo z Estónska a traja z iných častí Európy. Spoločne im bolo doručených vyše 1 100 životopisov a teraz prebieha ďalšia fáza prijímacieho procesu. Počas štyroch rokov spolupráce so sieťou EURES nórska náborová spoločnosť v oblasti stavebníctva úspešne umiestnila stovky uchádzačov o zamestnanie a pre tento deň pracovných príležitostí mala k dispozícii asi 20 voľných miest.
 
Podľa prieskumu Eurobarometer** o geografickej mobilite a mobilite na trhu práce sieť EURES zastáva dôležitú úlohu na estónskom trhu práce. Táto sieť je v krajine skutočne veľmi známa, 33 % estónskych respondentov uviedlo, že počuli o sieti EURES, v porovnaní s európskym priemerom 12 %.
 
Marta Traks pracuje pre sieť EURES od roku 2004, keď sa Estónsko pripojilo k EÚ. Dnes poskytla rady a pár slov na povzbudenie pre mladých uchádzačov o zamestnanie:
 
„Myslím, že najdôležitejšie je, aby ste vedeli, kto ste a čo sa vám páči. Čím sú vaše ciele konkrétnejšie, tým vyššia je pravdepodobnosť úspechu. Možno to znie jednoducho, ale nie je to také jednoduché, pretože ak ste na trhu práce nový, nemusí vám byť jasné, aké sú vaše schopnosti a preferencie. Ja sama som promovala ako inžinierka podmorských stavieb a skončila som ako manažérka verejných služieb zamestnanosti!“
 
Kasia Pihla z Tallinnu je uchádzačkou o zamestnanie s veľmi špecifickým cieľom, pokiaľ ide o kariéru:
 
„Chcela by som žiť a pracovať v Spojenom kráľovstve. Som skúsenou učiteľkou telesnej výchovy, som však ochotná prijať dočasnú prácu v akomkoľvek odvetví, aby som sa lepšie naučila angličtinu, pretože ju musím ovládať perfektne, ak sa chcem v Spojenom kráľovstve zamestnať ako učiteľka. A tak som svoj životopis poskytla potravinárskemu výrobcovi zo Spojeného kráľovstva, spoločnosti Scope, ktorá sa zúčastnila na veľtrhu a dúfam, že posúdi moju žiadosť. Už sa mi na tomto pracovnom dni podarilo získať niektoré naozaj užitočné informácie pre moju budúcu kariéru a dúfam, že sa mi podarí získať aj pracovnú zmluvu“, uzatvára Kaisa.
 
 
 
Ďalšie informácie:
 
*Štatistika nezamestnanosti od augusta 2012, ktorú poskytol Eurostat
 
**Špeciálna správa Eurobarometra na tému Geografická mobilita a mobilita na trhu práce
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov

« Späť