Novinky na portáli

Plodné partnerstvo so zamestnávateľom v Poľsku

Spoločnosť Lionbridge, ktorá poskytuje prekladateľské, vývojové a testovacie riešenia, nedávno požiadala varšavskú pobočku siete EURES Poľsko o partnerstvo pri nábore zamestnancov zo zahraničia. Ide o prvú spoluprácu medzi sieťou EURES a touto spoločnosťou a toto partnerstvo by malo trvať niekoľko nasledujúcich rokov.
 
Spoločnosť Lionbridge Poland požiadala sieť EURES o pomoc s náborom do roku 2015 a o podporu pri vyhľadávaní uchádzačov pre novú várku voľných pracovných miest. Sieť EURES Poľsko nemala veľmi veľké skúsenosti s poskytovaním poradenstva a pomoci zamestnávateľom, ktorí by mali záujem realizovať nábor v Poľsku; hlavnú oblasť jej činnosti tvorila pomoc štátnym príslušníkom Poľska pri hľadaní práce v zahraničí. „Predstava poskytovania takéhoto druhu služieb bola veľmi vzrušujúca a vyzývavá,“ vraví poradkyňa siete EURES Katarzyna Kawka-Kopeć.
 
Sieť EURES výzvu prijala. Viacerí poradcovia siete EURES navštívili kancelárie zamestnávateľa v Poľsku, aby spoločne prebrali podrobnosti novej spolupráce. Počas stretnutia poradcovia siete EURES vysvetlili, ako sieť EURES funguje, pokiaľ ide o medzinárodný nábor pracovníkov a opísali, aké výhody zamestnávateľovi ponúkajú medzinárodné podujatia a Dni pracovných príležitostí. Zástupcovia siete EURES ďalej objasnili, že k ich úlohám patria aj prezentácie pre cudzincov, ktorí už v Poľsku pracujú, a takéto prezentácie sa týkajú životných a pracovných podmienok.
 
Úspešné partnerstvo
 
O niekoľko dní po stretnutí sieť EURES dostala od spoločnosti Lionbridge prvé voľné pracovné miesta, medzi ktorými boli pozície projektového manažéra, korektora obsahu, testovateľa hier a testovateľa jazykových hier. Poradcovia siete EURES dostali pozvanie, aby zahraničným zamestnancom spoločnosti, ktorí už pracovali vo Varšave, predniesli prednášku o životných a pracovných podmienkach v Poľsku. Poradcovia prezentáciu pripravili na základe tém, ktoré navrhli zahraniční pracovníci a táto prednáška trvala asi hodinu a pol. „Účastníci boli veľmi aktívni a nebáli sa klásť množstvo doplňujúcich otázok, ktoré sa týkali napríklad tém súvisiacich s daňami, sociálnym zabezpečením, zdravotným poistením a bývaním vo Varšave,“ povedala Katarzyna.
 
Zamestnávateľ bol veľmi spokojný s touto službou a vzápätí oznámil, že má záujem o ďalšie stretnutia tohto druhu. Pracovníci siete EURES tak s nadšením pre ďalší rozvoj partnerstva aktívne propagovali aktuálne voľné pracovné miesta spoločnosti Lionbridge na veľtrhoch práce a v rámci siete EURES.
 
„Sieť EURES sa potešila tejto spolupráci a dúfa, že začne pomáhať aj ďalším poľským zamestnávateľom; niektorí už vlastne informovali sieť EURES o voľných pracovných miestach,“ uzatvára Katarzyna.
 
 
Ďalšie informácie:
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov

 

« Späť