Novinky na portáli

Právna pomoc dochádzajúcim pracovníkom „Veľkého regiónu“

Cezhraničná práca ponúka úžasné príležitosti, niekedy sa však pri nej vyskytnú zložitejšie právne problémy.Centre de Ressources (Cezhraničné informačné a dokumentačné stredisko EURES, CRD) v Lotrinsku ponúka v tejto oblasti zamestnancom a spoločnostiam rozsiahlu podporu vrátane právneho poradenstva a užitočných publikácií.
 
Zdeuženie CRD, ktoré spolupracuje s regionálnymi a európskymi partnermi, založila Conseil Regional de Lorraine Toto združenie uľahčuje profesijnú cezhraničnú mobilitu do Belgicka (provincie Luxemburg a Liége), Nemecka (Sársko a väčšia časť Porýnia‑Falcka) a Luxemburska. Táto rozsiahla oblasť Európskej únie, ktorá je domovom 11 miliónov ľudí, je známa pod názvom Veľký región. (Regionálna rada Lotrinska) v severovýchodnom Francúzsku.
 
„Každodenné dochádzanie do práce medzi krajinami v tejto oblasti je bežné,“ uvádza Pierre Ménard, právny odborník úradu CRD v meste Metz. „Približne 70 000 obyvateľov Lotrinska pracuje v Luxembursku. Ďalších 10 000 dochádza za prácou do Nemecka a rovnaký počet pracuje v Belgicku.“
 
CRD sa zameriava na cezhraničných pracovníkov, ktorí hľadajú komplexné informácie od daňových záležitostí po pracovné právo, a na spoločnosti, ktoré uskutočňujú nábor zamestnancov zo zahraničia alebo v zahraničí otvárajú svoju pobočku. Zároveň poskytuje poradenstvo cezhraničným študentom.
 
Podpora a poradenstvo sú dostupné na webovej stránke združenia alebo v informačnom centre vo francúzskom meste Longwy. Návštevníci pobočky v meste Metz môžu nahliadnuť do dokumentácie, ktorú vypracovalo združenie CRD. „Naše právne a praktické publikácie zahŕňajú všetky aspekty cezhraničného zamestnávania a vzdelávania v našom regióne,“ uvádza Pierre.
 
Združenie CRD publikácie pravidelne aktualizuje, aby zodpovedali trendom a právnym predpisom v oblasti cezhraničného zamestnávania. Nízky poplatok umožní prístup k právnej databáze a osobnému právnemu poradenstvu združenia CRD.
 
Predsudky
 
Cezhraniční dochádzajúci pracovníci sa obracajú na združenie CRD s množstvom najrôznejších otázok. „Niektorí z nich majú predsudky, ktoré sa snažíme napraviť,“ konštatuje Pierre. „Dôchodky sú mimoriadne ťažkou témou z dôvodu odlišného veku odchodu do dôchodku. Dochádzajúci však jednoducho musia požiadať o dôchodok v krajine pobytu a nie v krajine, v ktorej pracujú.“
 
Pravidlá v oblasti mobility študentov sú niekedy tiež mätúce. Napríklad, luxemburskí študenti sú oprávnení čerpať prostriedky zo študentských grantov, ale nie v prípade, keď ich rodičia pracujú v zahraničí.
 
Združenie organizuje informačné podujatia aj v regionálnych spoločnostiach, ktoré zamestnávajú cezhraničných pracovníkov. V máji zorganizovalo CRD v meste Metz veľké podujatie v spolupráci s Enterprise Europe Network (európska sieť podnikov), ktoré sa zameralo na uznávanie odborných kvalifikácií, otázky o DPH a clá a na vyslaných pracovníkov.
 
 
Ďalšie informácie:
 
CRD EURES Lotrinsko (vo francúzštine)
 
Vyhľadať deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkachjednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu EURES.
 
 Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest EURES
 
Informácie, čo môže sieť EURES urobiť prezamestnávateľov

 

« Späť